Praktijkgerichte trainingen

Bent u op zoek naar een training of leergang rond een (inkoop)thema? Na voltooiing ontvangt u een NEVI Certificaat. De trainingen zijn ook incompany beschikbaar.

Wanneer u gelijktijdig met een collega aanmeldt voor dezelfde training dan ontvangt elke tweede deelnemer 10% korting op de prijs.

Trainingen

Aanbesteden van ICT

U weet wat aanbesteden is en kent de regelgeving. Juist bij IT-aanbestedingen zult u naast rechtmatigheid ook moeten letten op doelmatigheid en zinvolle en werkbare gunningscriteria.

Aanbestedingswet - Basis

Succesvol aanbesteden met de gewijzigde Aanbestedingswet die geldt sinds 1 juli 2016. 

Aanbestedingswet - Gevorderd

Correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. De grenzen van het nieuwe aanbesteden ontdekken én een optimaal inkoopresultaat behalen.

Advanced Negotiation

This program will equip professionals with the knowledge, skills and learning experiences to enable favorable outcomes within complex situations.

Advanced SRM

The Advanced Strategic Relationship Management program is aimed to enable key relationship managers inside your company. 

Basisaspecten van inkoop

Wilt u beschikken over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om een inkoopproces zelfstandig en professioneel te verzorgen? Volg dan deze training.

Basisaspecten van onderhandelen

Wilt u ook beter worden in onderhandelen? Dan is dit de basistraining voor u. U krijgt volop persoonlijke tips en adviezen, waardoor u snel vooruitgang boekt. 

NIEUW

Best Value & het juridisch kader

Het toepassen van BVP en daarbij de principes van het aanbestedingsrecht intact houden.

NIEUW

Best Value Preparation A course

Heeft u een Best Value B certificaat en wilt u de vervolgstap zetten om A gecertificeerd te worden? Deze applied learning training helpt u daarbij.

Best Value Procurement - B certificering (privaat)

De inkoopmethodiek waarbij aanbieders maximale ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden. Hierdoor kan uw inkooporganisatie met weinig energie de beste aanbieder identificeren. 

Best Value Procurement - B certificering (publiek)

De filosofie en methodiek van Best Value staan centraal in deze training, met speciale aandacht voor de wijze waarop de Best Value aanpak past binnen het (Europees) aanbestedingsrecht.

Best Value Procurement Refresher course

Bij Best Value innovaties verandert er veel in korte tijd. Verleng daarom uw B-certificaat en wordt opgenomen in het online register van Best Value Certificaathouders. 

NIEUW

Best Value Sales

Sluit aan bij de wensen van de inkoper en breng uw bedrijf maximaal voor het voetlicht. Maak een grotere kans op opdrachten met grondige kennis van de Best Value methodiek.

NIEUW

Business Case Management

Bent u betrokken bij het maken, analyseren of gebruiken van Business Cases? Deze training maakt succesvolle aanpak en instrumenten helder.

NIEUW

Categoriemanagement

Ontwikkel uw visie op de levenscyclus van een product of dienst. Optimaal inkopen, contracten goed benutten én invloed uitoefenen op de vraag van de markt.

Circulair Inkopen

Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers.

NEW

Collaborative Contracting Course

Strategic relationships require strategic contracts enabling you to go beyond “Getting to Yes”, and moving forward to a new negotiation paradigm that allows you to “Get to We”.  

Contractmanagement in 1 dag

Gaat u de eerste stappen zetten op het gebied van contractmanagement? En wilt u in korte tijd de ins en outs leren kennen? Dan biedt deze 1-daagse training uitkomst. 

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeenten contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd grip op deze contracten te krijgen.

Developing Purchasing Expertise

How to win the competitive battle for your company on basis of thorough preparation and a good understanding of the procurement tools available.

Fact based negotiation

***NIEUW*** 
Een ieder heeft er recht op een eerlijke prijs te betalen. U leert een optimaal onderhandelings-resultaat voor uw organisatie te bereiken. 

Financials & Cost Analysis

In this program, participants will gain understanding of the fundamentals of financials, the supplier’s pricing and how different cost elements contribute to the price.

Inkoopprojectmanagement

Hoe beter u projectmatig werken beheerst, hoe innovatiever, effectiever en efficiënter u kunt zijn. In deze training gaat u daarmee aan de slag.

Inkooprisicomanagement

Risicomanagement is binnen inkoop een sterk onderschat en verwaarloosd terrein. Het identificeren, analyseren en beheersen van inkooprisico’s is tegenwoordig van essentieel belang. 

Inkopen in het Sociaal Domein voor gemeenten

Een compleet strategisch 'hands on' programma om de vertaalslag te maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

Inkopen van ICT

Als u betrokken bent bij ICT-inkoop dan werkt u als inkoper in een complexe wereld vol jargon en snelle ontwikkelingen. Hoe voegt u als inkoper waarde toe en hoe maakt u de juiste keuzes?

NIEUW

ISO 20400 Sustainable Procurement

Deze tweedaagse training biedt u de mogelijkheid optimaal voorbereid te zijn op deze internationale richtlijn. Lees de

Certificaat

Leergang Inkopen GWW

Aan de slag met de branchespecifieke facetten bij de inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Certificaat

Leergang Strategische Inkoop

De vertaling maken van de strategie van uw organisatie naar inkoopacties. Ontdek welke veranderstrategie passend is om uw toegevoegde waarde zichtbaar te maken.

Certificaat

Leergang Tactische Inkoop

In slechts 2,5 maand leert u van de beste NEVI trainers hoe u een complex inkoopproces opzet en een ingewikkeld sourcingtraject uitvoert.

Leiderschap met impact

Voor inkoop- en contractmanagers die hun leiderschap en impact verder willen ontwikkelen.

Leveranciersprestatiemeting

De prestaties van uw leveranciers beïnvloeden uw bedrijfsprocessen en kwaliteit, en daarmee de tevredenheid van uw klanten. 

NEW

Made in China!

How to (easily) set-up a succesful & sustainable supply chain in China.

Masterclass Businessgedreven Inkoop

Aan de slag met het concept van de businessgedreven inkoop en handvatten te bieden bij de daadwerkelijke implementatie. 

NIEUW

Masterclass Change Activation

Veel veranderingen leveren niet op wat men vooraf had verwacht. In deze masterclass leert u hoe u wèl het verschil kunt maken.

8 PE Punten

Masterclass Excellent Opdrachtgeverschap

Samen met Aedes heeft NEVI deze eendaagse masterclass ontwikkeld om het opdrachtgeverschap binnen uw organisatie aan te scherpen, te borgen en te verankeren.

Masterclass Inkopen in de Zorg

De veranderingen in de zorg gaan razendsnel - en daarmee verandert ook de positie van inkoop binnen de zorgsector in rap tempo. 

8 PE Punten

Masterclass Prof. inkoop & inkoopsamenwerking

Realiseren van kostenreducties en het verkrijgen van meerwaarde voor dezelfde inkoopuitgaven. Exclusief voor bestuurders en directies van woningcorporaties!

MC Procurement Driven Supply Chain Optimization

Procurement decisions in the supply chain will have an effect on your company's financial KPIs. With proper knowledge and coordination of (procurement) decisions in the Supply Chain these costs

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

Conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden. Dat is de uitdaging!

MSU+ 2.0

Aan de hand van de processen uit het MSU+ model kunt u de volwassenheid, "purchasing excellence", van de inkoopfunctie van een organisatie(-onderdeel) vaststellen.

MVI - publieke sector

Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord (oftewel duurzaam) inkopen in de publieke sector.

Negotiation Tactics

The Negotiation Tactics program focuses on the development of negotiation skills and appreciating the tactics available.

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

NLP helpt u uw communicatievaardigheden, persoonlijk leiderschap en de invloed die u heeft maximaal te ontwikkelen.

Opstellen van Koopcontracten

Opstellen van complete en juridisch correcte contracten. 

NIEUW

Powercourse Best Value Sales

De verkoopmethodiek waarbij aanbieders maximale ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden. Maak kennis met Best Value en voeg direct waarde toe aan uw verkoopproces.

Certificaat

Procurement Executive Program

In het Procurement Executive Program maakt u uitgebreid kennis met de meest actuele ontwikkelingen en toepassingen op inkoopgebied. Na het volgen van deze leergang bent u in korte tijd weer

Prof. inhuren van Flexibele Arbeid - professional

Het inhuren van medewerkers is belangrijk werk dat vaardigheid vraagt, zeker als het gaat om flexibele arbeid. 

Certificaat

Professioneel opdrachtgeverschap: de basis op orde

In de corporatiesector omgaan met lasten die grote impact hebben op de financiële daadkracht.

Certificaat

Regisserend opdrachtgeverschap

Nadat u een afgewogen keuze hebt gemaakt voor de meest effectieve vorm van opdrachtgeverschap en samenwerking met de markt, vervagen de grenzen tussen het interne- en externe krachtenveld.

Risicomanagement met RISKID voor inkooporganisaties

***NIEUW*** 
De perfecte oplossing voor de ondersteuning van uw risicoanalyse sessies. Leer hoe u RISKID kunt inzetten om inkooprisico's te identificeren.

Service Level Agreements

SLA’s komen in de inkooppraktijk steeds vaker voor. Hoe de wederzijdse bedoelingen en afspraken helder kunnen worden vastgelegd leert u in deze training.

NEW

Sourcing Business Models

Looking for a new way to classify your supplier relationships and hands-on ways to structure your coöperation? Sourcing Business Models is the newest development in SRM to help you do this.

Strategic Cost Management

How to ensure long-term profitability and survival of your company.

Certificaat

Sturen op contractprestatie

Een belangrijk onderdeel van professioneel en regisserend opdrachtgeverschap is het effectief sturen op contractprestaties. Maar hoe doet u dat?

Succesvol inkopen in China

Onbekend maakt onbemind! De training Succesvol inkopen in China geeft u de nodige handvatten om zelf een inkooptraject in China te kunnen opzetten.

Verbeter prestaties in operationeel inkoopproces

Effectief omgaan en handelen bij het signaleren en oplossen van problemen in het operationeel inkoopproces.

NIEUW

Vergroot je impact

Persoonlijke groei voor de inkoopprofessional. Zet inkoop beter op de kaart binnen uw organisatie en ga aan de slag met persoonlijke ontwikkeldoelen!

NEW

Vested Executive Education Course

The Vested approach turns traditional buyer-supplier relationships on their head – creating a highly collaborative, purpose built relationship.

Winnend Onderhandelen

Goed voorbereid een onderhandeling in door de juiste informatie op het juiste moment in te zetten.

NIEUW

Workshop Spendanalyse - Advanced

De Advanced workshop gaat verder in op alle mogelijkheden van de spendanalyse!

NIEUW

Workshop Spendanalyse - Basic

Leer de belangrijkste basisbenodigdheden voor een goede betrouwbare spendanalyse in 1 dag!

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen u graag.

 

U kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.