Nevi
0

Kostenmanagement

Kostenmanagement draait om alle activiteiten die nodig zijn om de financiële status in een project inzichtelijk te maken, te beheersen en hierover verantwoording af te leggen.

Volg een opleiding of training kostenmanagement

Leer alles over kostenmanagement & TCO 

TCO en kostenmanagement, twee belangrijke termen die vaak door elkaar worden gehaald. Wat betekenen ze eigenlijk? Bij kostenmanagement draait het voornamelijk om alle activiteiten die nodig zijn om de financiële status in een project inzichtelijk te maken, te beheersen en hierover verantwoording af te leggen.  


TCO is een afkorting van Total Cost of Ownership en hierbij wordt de economische levensduur van de gehele onderneming in kaart gebracht. TCO kan als onderdeel van kostenmanagement gezien worden, maar fungeert voornamelijk als benchmark om kosten van bepaalde producten of diensten met elkaar te vergelijken.

Wat is kostenmanagement? 

Kostenmanagement is het geheel van methoden en technieken om de kosten van een onderneming te bepalen, te beheersen en te managen. Dit betekent een continu proces van begroten, budgetteren, bewaken en bijsturen. Alleen op die manier wordt het risico op kostenoverschrijding tot een minimum beperkt. Kostenmanagement wordt ook wel 'Total Cost of Ownership’, ‘Should Cost’ en ‘Integrated Supply Chain focus’ genoemd en komt steeds vaker voor in strategische inkoopplannen. 


Managen van kosten blijft vaak lastig 

In praktijk blijken bedrijven grote moeite te hebben om inzichtelijke kosteninformatie te genereren en om inzicht te krijgen in de winstgevendheid van producten, klanten en activiteiten. Een inkoper richt zich op de kosten van de in te kopen dienst of het in te kopen product en kijkt vaak niet naar kosten in de gehele (toeleverings)keten. 


Wat is strategisch kostenmanagement? 

Strategisch kostenmanagement (SCM) is in tegenstelling tot traditioneel kostenmanagement extern gericht.  Het is gericht op schakels in en rond de eigen waardeketen en gefocust op het creëren van concurrentievoordelen. De focus ligt hierbij op het strategisch managen van alle kosten.  


De betekenis van TCO 

De Total Cost of Ownership (TCO) analyse is een uitstekende benadering voor het begrijpen van de reële kosten die de beslissing tot uitbesteden met zich meebrengt, en die niet zozeer de nadruk op de prijs alleen legt. Total Cost of Ownership heet ook wel life cycle cost analysis of levensduurcyclus. Niet alleen de aanschafkosten maar de gehele economische levensduur wordt berekend. TCO is een onderdeel van kostenmanagement. Wil je meer weten over de TCO, of hoe je de TCO berekent? Bekijk hier onze gedetailleerde uitleg over Total Cost of Ownership


Wil je meer weten over Kostenmanagement?

Abonneer je op de maandelijkse Nevi Inkoopmanagersindex, bezoek een Nevi-event, of volg een van onze trainingen! Kostenmanagement is zo inkoopgeneriek en belangrijk in het inkoopvak dat het eigenlijk in vrijwel alle Nevi opleidingen en trainingen aan de orde komt. 

Lees meer Lees minder

Kostenmanagement

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen