Nevi
0

Supply chain management

Zowel op de werkvloer als binnen management & business opleidingen komt de term 'supply chain management' vaak aan bod. Wat is het eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk?

Bekijk de Nevi opleidingen en trainingen

Leer alles over supply chain management

Supply chain management (SCM), ook wel bekend als ketenmanagement, wordt gebruikt om de integrale stromen tussen de verschillende schakels rondom een organisatie te beheren en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat bij supply chain management om het strategisch coördineren van toeleverketens waarbij goed samenwerken met partners zowel binnen als buiten de keten essentieel is. 

Wat is supply chain management?

Supply chain management is het coördineren, integreren en optimaliseren van integrale stromen als materialen, financiën en informatie van leverancier tot fabrikant tot groothandelaar tot kleinhandelaar tot eindconsument. Wat is supply chain management concreet? SCM regelt dus de logistieke activiteiten naar een bepaald punt, bijvoorbeeld goederen naar een fabriek. Met alles wat daarbij komt kijken, zoals operationeel management, het plaatsen van bestellingen, aanhouden van voorraden bij toeleveranciers èn bij de ontvanger, de informatieverwerking, vergunningverlening, personele behoefte, financiering en planning. Wil je supply chain management toepassen in de praktijk? Bekijk dan één van onze opleidingen en trainingen en school jezelf tot een supply chain professional. 

Vormen van supply chain management

Binnen supply chain management, oftewel SCM kan er ook nog verschil gemaakt worden tussen de interne supply chain en de externe supply chain. Zoals intern al aangeeft is dit voornamelijk gericht op de interne zaken van een bedrijf, denk hierbij aan verkoop en inkoop, productie en opslag van goederen. De externe supply chain omtrent alle zaken buiten de organisatie zelf zoals de stakeholders, leveranciers en klanten. Supply chain management kan dus toegepast worden op beide omgevingen van een bedrijf. Hier ligt dan ook de uitdaging voor een supply chain manager: hoe zorg je ervoor dat de communicatie en processen tussen de verschillende keten en belanghebbenden soepel verloopt?  


Wat is het verschil tussen supply management en logistiek? 

Logistiek en supply management kennen een sterke verwantschap met elkaar. Supply chain management oftewel SCM betekent het strategisch coördineren van toeleverketens. Er wordt een visie gecreëerd voor de lange termijn en er wordt samengewerkt tussen alle bedrijfsonderdelen met als doel waarde creatie te creëren voor de klant. Logistiek houdt zich bezig met de goederenstroom van de leveranciers door het eigen bedrijf heen richting de afnemer. Het geheel van logistieke activiteiten wordt onderverdeeld in material management en fysieke distributie management. 


Wat is een supply chain?

Supply chain is de Engelse term voor productieketen. Vandaar dat supply chain management ook gezien wordt als ketenmanagement. Een supply chain is het geheel van activiteiten en goederen die worden vervoerd tussen een leverancier en een afnemer. Een supply chain maakt voor het bedrijf inzichtelijk waar materialen voor producten vandaan komen en welke partij de betreffende materialen levert. 


Wat is een supply chain manager? 

Een supply chain manager is een specialist die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het creëren van een zo effectief en efficiënt mogelijke keten van goederen en diensten van de leverancier tot aan de klant of eindconsument. De supply chain manager richt zich zowel op de interne- als externe supply chains. Deze ketens (supply chain) bestaan onder andere uit alle inkomende en uitgaande transportstromen, opslag en voorraadbeheer, inkoop, toevoer- en verwachtingsmanagement, productie, planning, orderverwerking, klantenservice, kwaliteitsbeheer, productontwikkeling, ICT, marketing en informatiesystemen. Supply chain managers kunnen in diverse branches werkzaam zijn, in principe kunnen ze supply chain management inzetten bij alle bedrijven waar goederen- of dienstenstromen plaatsvinden tussen leveranciers en uiteindelijke consumenten.  


Wat doet een supply chain manager? 

Een supply chain manager, ook wel integraal ketenbeheerder genoemd, houdt zich bezig met het zo effectief mogelijk maken van de productieketen. Supply chain managers plannen, coördineren en monitoren binnen een bedrijf of instelling de stroom van goederen en diensten van de leverancier tot aan de uiteindelijke consument. Daarbij is een supply chain manager continu bezig met het analyseren en verbeteren van hieraan verwante processen. Er wordt onder meer een zo (kosten)efficiënt mogelijke productieplanning opgesteld, waarbij de voorraad binnen het bedrijf zo laag mogelijk dient te worden gehouden. 


Dit alles onder de voorwaarde dat er te allen tijde aan de vraag van de afnemers van het bedrijf kan worden voldaan. Om dit alles te kunnen analyseren en evalueren, is het cruciaal om met alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie samen te werken. De supply chain manager staat dus veel in contact met o.a. de leveranciers, logistiek medewerkers en de inkopers. 


Meer weten over supply chain management? 

In Kennislab vind je interessante artikelen over supply chain management, bijvoorbeeld het artikel De supply chain als familie dat eerder in Deal! magazine is verschenen. In dit artikel wordt beschreven dat zowel inkopers als logistiek managers zich supply chain management toe-eigenen, maar echte supply chain managers zijn er echter nauwelijks. Supply chain management betekent namelijk niet jouw afdeling optimaal runnen, maar intern en extern samenwerken. 

Lees meer Lees minder

Supply chain management

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen