Nevi
0
Home

Jouw privacy

Nevi hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. 

Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om je een zo goed mogelijke service te bieden en je optimaal te informeren. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. 

Nevi wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Nevi worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. 

Om jouw privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren - Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken - Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Jouw gegevens blijven bij ons - Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen - Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren jouw wettelijke rechten - Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij jou daarover.

Categorieën persoonsgegevens

Nevi verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt of via onze website inlogt. Wij bewaren en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden om te verwerken. Afhankelijk van het doel (waarvoor u onze website bezoekt) kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 


 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • Inloggegevens 
 • Beeld- en geluidmateriaal 
Lees meer Lees minder

Privacyverklaring

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Nevi kan echter de leeftijd van een bezoeker niet controleren. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens van kinderen verzameld wordt. Wanneer u ervan overtuigd bent dat Nevi zonder deze toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@nevi.nl.
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een wettelijke grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dan ook enkel op basis van een wettelijke grondslag:
 • Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om jouw inschrijving af te handelen;
 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
 • Wanneer je lid bent van Nevi houden wij je op de hoogte van verenigings- of lidmaatschapsactiviteiten;
 • Het samenstellen, organiseren en het geven van opleidingen en trainingen;
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd;
 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen of lid van ons bent geworden;
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen;
 • Voor het uitvoeren van de diensten die je bij ons afneemt c.q.. de overeenkomst die je met ons afsluit;
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail;
 • Ten behoeve van klacht en/of bezwaarsbehandeling en kwaliteitscontrole; 
 • Ten behoeve van interne analyses, marktonderzoek en het ontwikkelen van producten en diensten.
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Daarnaast behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken wij deze uitsluitend om aan jou de juiste dienst te kunnen bieden.
Naast het delen van inkoop- en Nevi-nieuws, doen wij via social media ook verslag van Nevi-activiteiten. Ten behoeve van verslaglegging, worden tijdens deze activiteiten (zoals evenementen en congressen) foto- en/of video-opnamen gemaakt die wij via onze social media kanalen of onze website delen. Deelnemers die niet op foto of video willen worden vastgelegd, kunnen dit altijd bij Nevi kenbaar maken en wij zullen hier dan rekening mee houden.

Mondelinge examens worden opgenomen.

De geluids-en/of video-opnames worden gedurende de bezwaartermijn bewaard en zijn alleen beschikbaar voor intern gebruik met als doel klacht- en/of bezwaarbehandeling en kwaliteitscontrole.”

Nevi verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en onze organisatie of wanneer een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van Nevi uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Daarnaast zullen wij jouw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bij deelname aan een van de trainingen van Nevi zullen de volgende gegevens onder de deelnemers binnen dezelfde cursusgroep worden gedeeld:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, Nevi hanteert o.a. de volgende bewaartermijnen:
 • Sollicitatiegegevens: 4 weken, met toestemming 12 maanden.
 • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van jouw verzoek of klacht.
 • Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.
 • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt.

Toegang tot je gegevens hebben wij zodanig ingeregeld dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Nevi toegang hebben tot je gegevens.

Ook maken wij voor onze website gebruik van een SSL-verbinding (ofwel HTTPS) om de gegevensuitwisseling via de website te kunnen beveiligen.
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:
 • Functionele cookies: Met behulp van deze cookies herkennen wij jouw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor jou de juiste ervaring opleveren.
 • Analytische cookies: Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 • Tracking (Marketing) cookies: Met jouw toestemming plaatsen we ‘tracking cookies’ op je computer. Deze cookies gebruiken we om jouw surfgedrag bij te houden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
In jouw browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit lees je na in de handleiding van jouw browser.
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kunt bovendien jouw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan privacy@nevi.nl. Wij streven ernaar om je zo snel mogelijk van een reactie te voorzien, in ieder geval binnen 4 weken.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 06-02-2024.
 

Heb je nog een andere vraag?

Neem gerust contact op met ons Klant contact center, wij helpen je graag verder!

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen