0

Aanbesteden

Aanbesteden is de procedure waarbij een opdrachtgever een (overheids)opdracht in de markt zet en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

Volg een opleiding of training aanbesteden

Leer alles over aanbesteden

De overheid koopt jaarlijks meer dan 73 miljard euro in. En dit bedrag stijgt continu. Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: de concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) stimuleren én alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans geven de opdracht te verkrijgen. Op deze pagina leggen we uit wat aanbesteden precies is.

Wat is een aanbesteding? 

Aanbesteden is het in de markt zetten van een (overheids)opdracht. Ondernemers kunnen daarop inschrijven door een offerte in te dienen (de inschrijving). Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden en moeten ze ook een van de voorgeschreven aanbestedingsprocedures volgen.  

Commerciële instellingen hebben die verplichting niet, maar besteden hun opdrachten steeds vaker aan. Zij organiseren steeds vaker een procedure van offertevergelijking die het karakter heeft van een aanbesteding en waarop de aanbestedingsregels van toepassing kunnen zijn. 

Bij een aanbesteding zorgt de opdrachtgever een uitgebreide omschrijving van de gewenste levering van producten en/of diensten. Ook wordt bij een aanbesteding door de opdrachtgever een pakket van gedetailleerde eisen geformuleerd waar de inschrijvers aan moeten voldoen. Er wordt een selectiecriterium voor de aanbesteding opgenomen. Denk hierbij aan alleen prijs of een combinatie met een weging tussen prijs en kwaliteit. 

Vormen van aanbestedingen 

Een aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. Openbare aanbestedingen zijn aanbestedingsprocedures waarvoor iedere opdrachtnemer zich kan inschrijven. Deze procedures worden openbaar gemaakt door middel van bijvoorbeeld een advertentie in de krant of vakblad. Bij een onderhandse niet-openbare aanbesteding wordt een aantal van tevoren geselecteerde opdrachtgevers uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

Waarom aanbesteden? 

Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Door concurrentiestelling optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. 

Wie moeten er aanbesteden?

In de Europese regelgeving staat welke overheidsinstanties opdrachten moeten aanbesteden. Dit noemen we aanbestedende diensten. De Algemene Richtlijn noemt: 

 • De Staat en zijn territoriale lichamen, zoals gemeenten en provincies 
 • Publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door één of meerdere van deze lichamen of instellingen, denk aan academische ziekenhuizen en universiteiten 
 • Nutssectoren (bijvoorbeeld water, elektriciteit)

Wat is de Aanbestedingswet 2012? 

De Aanbestedingswet 2012 regelt alles over aanbestedingen, zowel onder als boven de Europese drempelbedragen. De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese richtlijnen naar Nederlands recht met een aantal toevoegingen, met name voor opdrachten onder de drempel, het samenvoegen van opdrachten en proportionaliteit. 

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. Deze Aanbestedingswet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Voorheen waren dit de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18.De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. 

Lees meer over de Aanbestedingswet.

De aanbestedingskalender

De aanbestedingskalender is een Nederlandse website die bij Europees aanbesteden veel wordt gebruikt voor het publiceren. De aanbestedingskalender maakt elektronisch aanbestedingen mogelijk. Het doel van deze site is om op gemakkelijke manier via een ICT-proces te voldoen aan de wettelijke verplichting van het aankondigen van aanbestedingen. 

Nevi Publiek in gesprek met Den Haag over Beter Aanbesteden

Nevi staat voor de professionalisering van de inkoopfunctie en behartigt de belangen van die functie. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies over inkoop en aanbesteden. Begin 2018 kwam staatssecretaris Keijzer met de Actieagenda Beter Aanbesteden. Reden voor Nevi Publiek om aandacht te vragen voor professioneel aanbesteden ofwel professioneel opdrachtgeverschap.

Lees meer Lees minder
Trends en ontwikkelingen uit aanbestedingsjurisprudentie

Trends & ontwikkelingen uit aanbestedingsjurisprudentie

On demand webinar

Opleidingen, trainingen en tools Aanbesteden bij Nevi

Of je nu net begint met aanbesteden of al gevorderd bent: met de opleiding en trainingen Aanbesteden van Nevi leer je hoe je correct aanbesteedt volgens de gewijzigde Aanbestedingswet 2016. Je kunt kiezen uit onderstaande opleidingen en trainingen. 

Opleidingen

Nevi 1 Publiek (start opleiding vanaf 1-01-2020)

1 jaar

 • Je leert inkoop- en aanbestedingsprocessen professioneel organiseren en succesvol uitvoeren
 • vaardigheden die van belang zijn voor het intern adviseren van stakeholders en het uitvoeren van onderhandelingen
 • je persoonlijk leiderschap vergroten door vaardigheid in gespreks- en luistertechnieken en zelfreflectie

Nevi 2 Publiek

1,5 jaar

 • Zelfstandig Europese aanbestedingen begeleiden en uitvoeren en voldoen aan (Europese) wetgeving en richtlijnen
 • Op basis van de organisatieopdracht inkoopdoelstellingen bepalen en vertalen naar een categorieplan
 • Optimaal inrichten van contract- en leveranciersmanagement en interne en externe stakeholders effectiever beïnvloeden


Trainingen


Tools

Zakboek Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet toepassen? Zo doe je dat!

 • De Aanbestedingswet en de gerelateerde en relevante wet- en regelgeving, actueel en accuraat
 • Praktische interpretatie van wet- en regelgeving
 • Inzicht in jurisprudentie (op termijn beschikbaar)

Inkoopjurisprudent (8 of meer named users)

Juridische uitspraken toepassen in jouw inkooppraktijk?

 • toegang tot online kennisdatabank en praktische leerpunten
 • actuele informatie waarvoor geen juridische kennis nodig is
 • een tool die integreerbaar is in eigen systeem
Met het Nevi account krijg je:
 • Toegang tot de Nevi community van meer dan 12.000 inkoopprofessionals
 • Toegang tot alle nieuwsbrieven
 • Toegang tot max. 5 online artikelen in Kennislab*
 • Tegen regulier tarief toegang tot opleidingen, trainingen, congressen, tools, inkoopmanagersindex (PMI) en evenementen
 • Self assesment tool
 • Mogelijkheid tot deelname aan het Nevi CPD-programma
 • Onbeperkt toegang tot gratis netwerkevents
 • 8x per jaar vakblad Deal! op de mat (én online)
Als Professional Nevi member krijg je:
 • Toegang tot de Nevi community van meer dan 12.000 inkoopprofessionals
 • Toegang tot alle nieuwsbrieven
 • Onbeperkt toegang tot online artikelen in Kennislab*
 • Met korting toegang tot opleidingen, trainingen, congressen, tools, inkoopmanagersindex (PMI) en evenementen
 • Self assesment tool
 • Mogelijkheid tot deelname aan het Nevi CPD-programma
 • Onbeperkt toegang tot gratis netwerkevents
 • 8x per jaar vakblad Deal! op de mat (én online)
* Keuze uit meer dan 500 documenten en whitepapers, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, ruim 100 inkooptools en Nevi Talks
Of