Nevi
0

Aanbesteden

Aanbesteden is de procedure waarbij een opdrachtgever een (overheids)opdracht in de markt zet en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

Volg een opleiding of training aanbesteden

Leer alles over aanbesteden

De overheid koopt jaarlijks meer dan 73 miljard euro in. En dit bedrag stijgt continu. Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: de concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) stimuleren én alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans geven de opdracht te verkrijgen. Op deze pagina leggen we uit wat aanbesteden precies is.


Wat is een aanbesteding? 

Aanbesteden is het in de markt zetten van een (overheids)opdracht. Ondernemers kunnen daarop inschrijven door een offerte in te dienen (de inschrijving). Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden en moeten ze ook een van de voorgeschreven aanbestedingsprocedures volgen.  

Commerciële instellingen hebben die verplichting niet, maar besteden hun opdrachten steeds vaker aan. Zij organiseren steeds vaker een procedure van offertevergelijking die het karakter heeft van een aanbesteding en waarop de aanbestedingsregels van toepassing kunnen zijn. 

Bij een aanbesteding zorgt de opdrachtgever een uitgebreide omschrijving van de gewenste levering van producten en/of diensten. Ook wordt bij een aanbesteding door de opdrachtgever een pakket van gedetailleerde eisen geformuleerd waar de inschrijvers aan moeten voldoen. Er wordt een selectiecriterium voor de aanbesteding opgenomen. Denk hierbij aan alleen prijs of een combinatie met een weging tussen prijs en kwaliteit. 

Vormen van aanbestedingen 

Een aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. Openbare aanbestedingen zijn aanbestedingsprocedures waarvoor iedere opdrachtnemer zich kan inschrijven. Deze procedures worden openbaar gemaakt door middel van bijvoorbeeld een advertentie in de krant of vakblad. Bij een onderhandse niet-openbare aanbesteding wordt een aantal van tevoren geselecteerde opdrachtgevers uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

Waarom aanbesteden? 

Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Door concurrentiestelling optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. 

Wie moeten er aanbesteden?

In de Europese regelgeving staat welke overheidsinstanties opdrachten moeten aanbesteden. Dit noemen we aanbestedende diensten. De Algemene Richtlijn noemt: 

  • De Staat en zijn territoriale lichamen, zoals gemeenten en provincies 
  • Publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door één of meerdere van deze lichamen of instellingen, denk aan academische ziekenhuizen en universiteiten 
  • Nutssectoren (bijvoorbeeld water, elektriciteit)

Wat is de Aanbestedingswet? 

De Aanbestedingswet 2012 regelt alles over aanbestedingen, zowel onder als boven de Europese drempelbedragen. De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese richtlijnen naar Nederlands recht met een aantal toevoegingen. Lees meer over de Aanbestedingswet.

De aanbestedingskalender

De aanbestedingskalender is een Nederlandse website die bij Europees aanbesteden veel wordt gebruikt voor het publiceren. De aanbestedingskalender maakt elektronisch aanbestedingen mogelijk. Het doel van deze site is om op gemakkelijke manier via een ICT-proces te voldoen aan de wettelijke verplichting van het aankondigen van aanbestedingen. 

Lees meer Lees minder
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen