Nevi
0
Examens

Vrijstellingen

Overweeg je te starten met de Nevi 1 opleiding en heb je een hbo- of wo-diploma? Dan kan het zijn dat je recht hebt op één of meerdere vrijstellingen. Hieronder lees je meer over vrijstellingen. 

Vrijstelling aanvragen

Je komt voor een vrijstelling voor een module in aanmerking als je kunt aantonen dat je de leerdoelen van die module al beheerst. Het betekent dus dat je de leerdoelen op een gelijkwaardig niveau beheerst en daarom de module en bijhorende examens niet hoeft te volgen. Een vrijstelling is geen certificaat en/of diploma. De bewijslast om aan te tonen dat je de leerdoelen op een gelijkwaardig niveau beheerst moet aan heel specifieke eisen voldoen. Er moet namelijk sprake zijn van: 

  1. een volledig afgerond en wettelijk erkend hbo- of wo-diploma. Wettelijk erkend betekent dat de opleiding is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Staatsblad 1992, 593). Deze omschrijving (of vergelijkbaar) moet op het diploma vermeld staan. 
  2. een diploma dat maximaal 10 jaar oud is. 

Als je van mening bent dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling, vraag dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 4 weken voor de start van de module/lessen de vrijstelling aan. Zo voorkom je annulering en de daarbij horende kosten. Er zijn twee procedures om een vrijstelling aan te vragen. Als je een opleiding hebt gevolgd bij een opleidingsinstelling waarmee Nevi een convenant heeft afgesloten kies je voor de procedure op basis van convenant. In alle andere gevallen kies je voor de individuele beoordeling. Via onderstaande links vind je hierover meer informatie.


Heb je nog aanvullende vragen hierover? Stuur dan een e-mail. Het is niet mogelijk om telefonisch een beoordeling te doen, daar hebben we jouw documenten voor nodig.

Wanneer is een vrijstelling niet mogelijk? 

  • bij diploma’s onder hbo-niveau 
  • als je diploma’s (ook van een hbo-opleiding) ouder zijn dan tien jaar
  • op grond van al eerder verleende vrijstellingen door anderen
  • op basis van werkervaring 

Let op: als je dossier niet volledig is, kunnen wij een verzoek om vrijstelling niet behandelen. Zorg dus altijd voor de documenten waar op het inschrijfformulier om gevraagd wordt. 

Wat je verder nog moet weten over vrijstellingen

  • Voor het vrijstellingsonderzoek vragen wij een bijdrage in de kosten van € 75 (excl. btw), ongeacht het aantal vrijstellingen. 
  • De doorlooptijd van de aanvraag bedraagt maximaal 6 weken. 
  • Tegen de uitspraak is geen bezwaar mogelijk. 

Geldigheidsduur

Een vrijstelling is 4 jaar geldig na datum van toekenning (geldigheidstermijn wordt niet verlengd). Een vrijstelling staat geregistreerd als een examencijfer, maar kan niet als compensatiecijfer worden gebruikt. Toegekende vrijstellingen kun je terugzien bij jouw resultaten via de Mijn Omgeving


Vragen?

Heb je n.a.v. deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Nevi

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen