Nevi
0
1-12 van 7090 resultaten
Vakkennis

Budgettering, versie 1.1

Het onderstaande geldt zowel voor de eigen organisatie van de inkoper, als voor de organisatie van de leverancier. Het maakt in wezen niet uit of sprake is van een industriële onderneming, een handelsoverneming, een dienstverlenende organisatie of een overheidsorganisatie. Elke organisatie heeft doelstellingen.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Optimised business-to-business relationships through integrated supply chain solutions

Companies that do not wish to leave their strategic planning to chance are currently facing new tasks and new challenges. The rapid development of global markets increases the pressure of competition, and rising customer requirements call for innovative concepts. Anyone who expects to meet the challenge must react to change quickly and flexibly.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Instrumenten voor (keten)innovatie Theory of Constraints (Goldratt)

Voor Goldratt is het doel van een onderneming duidelijk: een onderneming moet geld genereren, nu en in de toekomst. Geld dat nodig is om de banen van de medewerkers zeker te stellen en de concurrentiepositie te kunnen verbeteren of tenminste te behouden, en geld dat nodig is om nieuwe producten te ontwikkelen waarmee in de behoeften van de klanten kan worden voorzien.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Global concerns

Purchasers across the world have different challenges but also a great deal in common. Emma Clarke assesses how buyers in the US, China, Australia and South Africa are getting results and recognition.Purchasing is now established as a global operation.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Sourcinganalyses, overzicht deelanalyses (4): de contractanalyse

Als het beheer en het management van de contracten adequaat is ingericht, dan kunnen we snel een verdieping maken van de algemene en generieke contractinformatie voor de betreffende sourcing.

 • 15-03-2011
Vakkennis

The future of purchasing and supply; a ten-year forecast

The research examined macro-environmental factors that are shaping industry, identified the most pressing issues faced by chief executive officers (CEOs), and solicited the viewpoints of purchasing professionals. A balanced approach was thereby assured.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Inbound logistics - strategische inkopers gevraagd

Goede inkopers kunnen een directe bijdrage leveren aan het strategische succes van hun onderneming. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om hun inkoopmedewerkers naar waarde te schatten en hen alle kansen te geven om hun capaciteiten te ontplooien. Maar in de realiteit blijkt dat nog niet steeds het geval te zijn, noch qua salaris noch qua waardeperceptie.

 • 15-03-2017
Vakkennis

De acht principes voor effectief ondernemerschap (Marcum en Smith)

Het centrale idee in De 8 eigenschappen voor effectief ondernemerschap van Marcum en Smith is dat managers en ondernemers niet moeten vertrouwen op consultants, maar zélf moeten denken.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Prestatiemeting: bonus-malus als stuurmechanisme

Bonussen voor het behalen van prestatie-indicatoren kunnen een leverancier aanmoedigen de verwachtingen waar te maken door de minimum prestaties te overtreffen.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Minder voorraad, meer centen?

Heeft een bedrijf met veel voorraad lagere financiële inkomsten? Op die vraag probeert de studie ‘Analyse van de voorraadcijfers in de Belgische verwerkende industrie, de groothandel en de kleinhandel, en de financiële impact ervan’ een antwoord te bieden. Professor aan de K.U.

 • 15-03-2006
Vakkennis

Voorraadkosten

Onder voorraadkosten vallen: Rentekosten. Dit zijn de kosten die ontstaan doordat er vermogen vastligt in de voorraden. Ruimtekosten. Dit zijn de kosten die zijn verbonden aan de opslag van de voorraden in een magazijn. Bijvoorbeeld huur, afschrijving, magazijnstellingen en personeel. Risicokosten.

 • 15-03-2011
Vakkennis

Niet voor persoonlijk gebruik! Ontknoping van ambtenaren in de civiele openbare sector

“De Rijksrecherche is een repressieve onderzoeksinstantie.” Dat zei mijn voorganger Dick Pijl in 2006 in het verslag van de eerste dossieranalyse door de Rijksrecherche. Dit is nog steeds zo. Daardoor wordt de Rijksrecherche vooral gezien als zwaar middel ter bestrijding van omkoping en andere ambtsmisdrijven.

 • 15-03-2011
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren