Nevi
0

Filters

Thema

Sector

Tools

Kies de juiste contractmanagementtool

Dit artikel geeft inzicht in welke functionaliteiten zeer nuttig kunnen zijn en beschrijven welke functionaliteiten passen bij de vijf contractmanagement-volwassenheidsniveaus.

Tools

Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria [v/h ‘DE EMVI-TOOL’]

Dit stappenplan vormt dan ook de kern van deze handreiking. Daarbij komt tevens aan de orde welke randvoorwaarden bij de daadwerkelijke invulling van de gunningscriteria op opdrachtniveau van belang zijn.

Tools

Nevi Factsheet Green Deal - versie augustus 2020

De Europese Unie heeft op 11 december 2019 de kaders van de Green Deal gepresenteerd, de routekaart die klimaatverandering in de komende jaren tegen moet gaan door een verregaande transitie van ons doen en laten in de EU met als uiteindelijke doelstelling een klimaatneutrale EU. Dit factsheet helpt inkoop op weg.​

Tools

Life cycle costing tools ontwikkeld door de EC

LCC wordt door een toenemend aantal overheidsinstanties in de hele EU en in verschillende sectoren toegepast.Volgens de EU-aanbestedingsregels van 2014 moet een contract worden gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (MEAT).

Tools

MVO specificatiebladen van 81 productcategorieën

Nevi en Stichting MVO-Register maken samen meer duurzame impact door MVO kennis laagdrempelig en praktisch toegankelijk te maken. MVO-Register stelt 81 MVO specificatiebladen, van afvalinzameling tot werkkleding,  ter beschikking aan Nevi-leden.

Tools

Sustainable Development Goals (SDG)-kaarten voor producten en diensten

Nevi en Stichting MVO-Register maken samen meer duurzame impact door MVO kennis laagdrempelig en praktisch toegankelijk te maken. MVO-Register stelt 81 SDG kaarten, van afvalinzameling tot werkkleding,  ter beschikking aan Nevi-leden.

Tools

MVI infographic

MVO Nederland en Nevi hebben medio 2019 de weg naar Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) vertaald naar een overzichtelijke infographic (wegwijzer) voorzien van handige links.

Tools

Gids Proportionaliteit (NL/ENG)

<

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren