Nevi
0

Filters

Thema

Sector

Begrippen

Action-based en blended learning

Het uitgangspunt hierbij is dat er geen leren is zonder actie en geen actie zonder leren. De opbouw van een opleiding kent dan ook een cyclisch karakter. Dat houdt in dat je vanuit je eigen probleemstelling, door theoretische reflectie en onderbouwing, door het maken van opdrachten en door het leren van en met de andere deelnemers, toewerkt naar verdieping, nieuwe inzichten en praktische toepasbaarheid. 

Begrippen

Faillissement

Een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen (eigendommen) van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers. Zie ook beslag.

Begrippen

Bill of material

Engelse term voor stuklijst. Zie aldaar.

Begrippen

Diversificatiestrategie (leveranciers-strategie)

Leveranciersstrategie waarbij men het aantal inkoop­alter­natieven zo groot mogelijk tracht te maken, zodat het inkooprisico kleiner wordt. Hiermee wordt beoogd leveringen ook op lange termijn zeker te stellen. Gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van een leverancier in het geval van een ongunstige machts­positie van de inkopende partij.

Begrippen

Internationaal jurisdictierecht

Andere term voor internationaal bevoegdheidsrecht. Zie aldaar.

Begrippen

Eigen merk

Andere term voor distribuanten­merk. Zie aldaar.

Begrippen

Enabler (IPDS)

Voorwaarde die het betrekken van leveranciers in productontwikkeling bevorderen/vereenvoudigen. Zie integrated product development en sourcing.

Begrippen

Integratieve onderhandeling

Vorm van onderhandelen waarbij partijen proberen om optimaal voordeel te boeken door het integreren van belangen en het doen van trade-offs.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren