Nevi
0

Filters

Thema

Sector

Begrippen

Action-based en blended learning

Het uitgangspunt hierbij is dat er geen leren is zonder actie en geen actie zonder leren. De opbouw van een opleiding kent dan ook een cyclisch karakter. Dat houdt in dat je vanuit je eigen probleemstelling, door theoretische reflectie en onderbouwing, door het maken van opdrachten en door het leren van en met de andere deelnemers, toewerkt naar verdieping, nieuwe inzichten en praktische toepasbaarheid. 

Begrippen

Faillissement

Een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen (eigendommen) van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers. Zie ook beslag.

Begrippen

Bill of material

Engelse term voor stuklijst. Zie aldaar.

Begrippen

Diversificatiestrategie (leveranciers-strategie)

Leveranciersstrategie waarbij men het aantal inkoop­alter­natieven zo groot mogelijk tracht te maken, zodat het inkooprisico kleiner wordt. Hiermee wordt beoogd leveringen ook op lange termijn zeker te stellen. Gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van een leverancier in het geval van een ongunstige machts­positie van de inkopende partij.

Begrippen

Multibrandstrategie

Ook wel meermerkenstrategie genoemd. Twee of meer merken voor hetzelfde product, aangeboden door één aanbieder, die op het eerste gezicht met elkaar concurreren.

Begrippen

Motiveringsbeginsel

De overheid moet zijn besluiten goed motiveren. De feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

Begrippen

Motiverende factoren

Zie motivatoren volgens Herzberg.

Begrippen

Motivatietheorie van McGregor

McGregor gaat uit van twee statische typen mensbeelden: type X en type Y. Type X stelt dat de mens van nature lui is en niet bereid tot enige zelfstandige actie. Type Y gaat uit van een mens die zichzelf motiveert. Volgens dat mensbeeld vinden mensen werken leuk en ontlenen ze daaraan genoegen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren