Nevi
0

Filters

Thema

Sector

Begrippen

Action-based en blended learning

Het uitgangspunt hierbij is dat er geen leren is zonder actie en geen actie zonder leren. De opbouw van een opleiding kent dan ook een cyclisch karakter. Dat houdt in dat je vanuit je eigen probleemstelling, door theoretische reflectie en onderbouwing, door het maken van opdrachten en door het leren van en met de andere deelnemers, toewerkt naar verdieping, nieuwe inzichten en praktische toepasbaarheid. 

Begrippen

Faillissement

Een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen (eigendommen) van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers. Zie ook beslag.

Begrippen

Bill of material

Engelse term voor stuklijst. Zie aldaar.

Begrippen

Diversificatiestrategie (leveranciers-strategie)

Leveranciersstrategie waarbij men het aantal inkoop­alter­natieven zo groot mogelijk tracht te maken, zodat het inkooprisico kleiner wordt. Hiermee wordt beoogd leveringen ook op lange termijn zeker te stellen. Gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van een leverancier in het geval van een ongunstige machts­positie van de inkopende partij.

Begrippen

Hang yourself methode

Fout bij slecht-nieuwsgesprekken. Degene die het slechte nieuws moet brengen, laat de ander zelf het slechte nieuws ontdekken.

Begrippen

Handelskorting

Korting die niet gerelateerd is aan de kostprijs van een product. Bijvoorbeeld spaarkortingen, inruilkortingen, openingskortingen, beurskortingen en actiekortingen of introductiekortingen. Ook wel fantasiekortingen genoemd.

Begrippen

Half-open presentatie

Type presentatie waarbij u in dialoog wilt treden met uw publiek. U heeft een duidelijke boodschap, maar de inhoud ligt niet helemaal vast. U bent geïnteresseerd in de reactie van uw publiek en laat daar ook ruimte voor.

Begrippen

Forecast

Voorspelling van de toekomstige vraag. Op grond hiervan kan een leverancier grondstoffen gaan bestellen of productie opstarten om aan de verwachte vraag te voldoen. Zie ook rolling forecast.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren