0

Filters

Thema

Sector

Begrippen

Faillissement

Een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen (eigendommen) van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers. Zie ook beslag.

 
Begrippen

Bill of material

Engelse term voor stuklijst. Zie aldaar.

 
Begrippen

Diversificatiestrategie (leveranciers-strategie)

Leveranciersstrategie waarbij men het aantal inkoop­alter­natieven zo groot mogelijk tracht te maken, zodat het inkooprisico kleiner wordt. Hiermee wordt beoogd leveringen ook op lange termijn zeker te stellen. Gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van een leverancier in het geval van een ongunstige machts­positie van de inkopende partij.

 
Begrippen

Irrationele overcapaciteit

Van irrationele overcapaciteit is sprake indien er productiecapaciteit aanwezig is bovenop de rationele capaciteit (zie aldaar). Deze extra productieomvang is niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld overcapaciteit als gevolg van een te optimistische toekomstplanning of bij structureel teruglopende afzet.

 
Begrippen

Eenvoudig conflict

Een botsing van meningen. De botsing heeft te maken met ideeën of opvattingen van de conflictpartijen en leidt er niet direct toe dat partijen beperkt worden in hun mogelijkheden.

 
Begrippen

Internationaal jurisdictierecht

Andere term voor internationaal bevoegdheidsrecht. Zie aldaar.

 
Begrippen

Eigen merk

Andere term voor distribuanten­merk. Zie aldaar.

 
Begrippen

Enabler (IPDS)

Voorwaarde die het betrekken van leveranciers in productontwikkeling bevorderen/vereenvoudigen. Zie integrated product development en sourcing.

 
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren