Nevi
0

Filters

Thema

Sector

Vakkennis

Whitepaper Circulair inkopen

Procurement & contractmanagement zijn toe aan een inhaalslag op het gebied van digitalisering.

Vakkennis

Understanding Value Based Procurement

A new approach to purchasing

Vakkennis

Improving sourcing decisions – not only in turbulent times

The Corona crises poses critical threats to many Supply Chains. As we have to do our best to get things running again, we should also start thinking about how we make decisions about our sourcing strategies and how to pick new suppliers.

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Vossloh Laeis (C-124/17)

ECLI:EU:C:2018:885Onderzoeksplicht aanbestedende dienst bij self-cleaning leverancier (ro. 23). Leverancier moet dan meewerken om betrouwbaarheid aan te tonen, maar mate van medewerking moet strikt beperkt blijven tot het dit doel.

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest SAG ELV Slovensko e.a. tegen NDS (C599/10)

ECLI:EU:C:2012:191De gegevens van de inschrijvingen kunnen gericht worden verbeterd of aangevuld indien deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven, of er sprake is van het rechtzetten van kennelijke materiële fouten, mits deze wijziging er niet toe leidt at in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt gedaan.

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Lianakis (C532/06)

ECLI:EU:2008:40ECLI:EU:C:2018:1034-Subcriteria en wegingsfactoren moeten vooraf bekend gemaakt worden. (ro. 33-40)-Geschiktheidseisen mogen niet als gunningscriteria dienen. (ro.

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest An Post (C-507/03)

ECLI:EU:C:2007:676De beginselen van transparantie en gelijke behandeling zijn van toepassing op onderdrempelige opdrachten in geval van een duidelijk grensoverschrijdend belang. (ro. 26-32)Meer weten over dit arrest, klik dan op een van onderstaande relevante bronnen: PIANOo: <a href="https://www.pianoo.

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Piepenbrock (C-386/11)

ECLI:EU:C:2013:385Uitzondering overheidsopdracht voor diensten?Twee types overeenkomsten buiten werkingssfeer Unierecht: 1.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren