Nevi
0

Filters

Filter

Thema

Deal

Inkoper legt verborgen kosten bij ingenieurs bloot

Bij ingenieursbureaus is er voor inkopers weinig ruimte om te onderhandelen. Inkoop gebeurt vaak ad hoc, en dat is jammer. Geef hem of haar de ruimte om een efficiënte planning te maken en zo versplinterde inkoop te voorkomen.

Deal

Inkoper is kostenbeheerser, verandermanager en honkvast

Maar liefst 651 inkopers namen de moeite om de online vragenlijst in te vullen voor onze eerste Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête. Hoewel de werkloosheid nog steeds oploopt, is de inkoper positief over zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Deal

‘We hebben de neiging te compliceren’

Chief executive officer en voormalig chief procurement officer Frank de Reij wil niet sturen op kosten op korte termijn. In een ziekenhuis moet het in de eerste plaats gaan over goede zorg. De echte besparingen zitten voor De Reij in de keten en in complexiteitsreductie.

Deal

Software voor waardecreatie en risicoreductie

Software voorcontractmanagement,P2P en financial savingsmanagement heeft eenpositieve invloed opde inkoopprestaties.InkoopadviesbureauQando presenteertde resultaten vanhet inkoopsoftwareonderzoek2016. Trendsvoor de toekomstzijn een toenemendgebruik van softwarevoor risicoreductie enwaardecreatie.

Deal

Brexit, een inkoopcasus

Brexit heeft ook gevolgen voor Inkopend Nederland. Maar welke? In deze casus kijken we naar een bedrijf in de maakindustrie. Op korte termijn is sprake van een lock-in, omdat de kerncomponenten die uit het Verenigd Koninkrijk komen in het strategische segment van de portfolio zitten.

Deal

Winstmarges baren zorgen - column Theo de Kort

"In de afnemende groei van de arbeidsproductiviteit ligt een oplossing voor de krimpende marges". Theo de Kort, Economisch Bureau Nederland van ABN AMRO.

Deal

‘In de hightech worden strenge eisten gesteld’

Als strategisch inkoper bij FMI speelt Saskia van Dun de rol van verbinder en verwachtingsmanager. Wat zijn haar dagelijkse uitdagingen?

Deal

Kwaliteit en kostenverlaging gaan hand in hand

Focus op kwaliteit blijkt een mes dat aan twee kanten snijdt. Vier inkoopprofessionals aan het woord.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren