Nevi
0

Filters

Filter

Thema

Vakkennis

Instrumenten voor (keten)innovatie Theory of Constraints (Goldratt)

Voor Goldratt is het doel van een onderneming duidelijk: een onderneming moet geld genereren, nu en in de toekomst. Geld dat nodig is om de banen van de medewerkers zeker te stellen en de concurrentiepositie te kunnen verbeteren of tenminste te behouden, en geld dat nodig is om nieuwe producten te ontwikkelen waarmee in de behoeften van de klanten kan worden voorzien.

Vakkennis

Sourcinganalyses, overzicht deelanalyses (4): de contractanalyse

Als het beheer en het management van de contracten adequaat is ingericht, dan kunnen we snel een verdieping maken van de algemene en generieke contractinformatie voor de betreffende sourcing.

Vakkennis

The future of purchasing and supply; a ten-year forecast

The research examined macro-environmental factors that are shaping industry, identified the most pressing issues faced by chief executive officers (CEOs), and solicited the viewpoints of purchasing professionals. A balanced approach was thereby assured.

Vakkennis

Voorraadkosten

Onder voorraadkosten vallen: Rentekosten. Dit zijn de kosten die ontstaan doordat er vermogen vastligt in de voorraden. Ruimtekosten. Dit zijn de kosten die zijn verbonden aan de opslag van de voorraden in een magazijn. Bijvoorbeeld huur, afschrijving, magazijnstellingen en personeel. Risicokosten.

Vakkennis

Publiek Private Samenwerking - Sectorstudie Decentrale overheden II

In de ING sectorstudie Decentrale Overheden I (Gemeenten) van november 2004 stond samenwerking als een van de meest belangwekkende trends genoemd. In de doorlopende contacten met gemeenten, provincies en met het bedrijfsleven werd de actualiteit van dit thema nog eens bevestigd.

Vakkennis

Europees aanbesteden - de manier van bekendmaken

Voor alle aankondigingen worden in de richtlijnen modellen voorgeschreven. De aankondiging moet worden opgestuurd aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen. Tegenwoordig wordt er overwegend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aankondigingen via een elektronisch systeem, SIMAP, te versturen.

Vakkennis

Inkoopprocedures bij overheden, versie 1.1

Een overheidsorgaan kan zowel Europees als nationaal aanbesteden. Voor deze twee vormen gelden andere regels en voorwaarden.

Vakkennis

Financiële kaders van de overheidsinkoper - comptabiliteitsvoorschriften, versie 1.1

De belangrijkste besturingsimpuls van bedrijven wordt ingegeven door het zogenaamde marktmechanisme. Als consumenten meer vragen en daardoor de prijs stijgt, gaan bedrijven meer produceren. Als de vraag afneemt en de prijs daalt, proberen ze kosten te drukken door onder andere minder te produceren.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren