Nevi
0

Filters

Filter

Thema

Vakkennis

Onderhandelingstactiek: selectief geven van informatie

Selectief geven van informatie heeft twee functies:1 - De eisen zodanig onderbouwen met feiten en argumenten dat de wederpartij ze als realistisch gaat zien.2 - De wensen van de wederpartij naar beneden toe beïnvloeden.

Vakkennis

Model van onderhandelingstactieken en machtsbronnen

We kunnen een duidelijk verband leggen tussen diverse tactieken en bronnen van macht. Het zijn de informatietactieken die het sterkst verbonden zijn met kennismacht, de autoriteitstactieken zijn sterk verbonden met de persoonlijke macht van de aangestelde onderhandelaars, terwijl de vraag- en aanbodtactieken in belangrijke mate in wisselwerking zullen leven met de positiemacht.

Vakkennis

Een goede onderhandelaar, WIE is dat?

Het vermogen om goed te kunnen onderhandelen, wordt bij het aannemen van managers gezien als noodzakelijke voorwaarde en niet meer als gewenste vaardigheid. Dat geldt zowel voor inkopers als voor mensen die werkzaam zijn in verkoop en marketing.

Vakkennis

Hoe inkopers onderhandelen

Onderhandelen behoort tot de kernactiviteiten van elke inkoper. Toch wordt hier weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Een verslag van een onderzoek naar onderhandelingsstijlen van professionele inkopers.

Deal

Inkoper is kostenbeheerser, verandermanager en honkvast

Maar liefst 651 inkopers namen de moeite om de online vragenlijst in te vullen voor onze eerste Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête. Hoewel de werkloosheid nog steeds oploopt, is de inkoper positief over zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Deal

Maarten Bodegom, medisch manager inkoop bij Treant Zorggroep

Domeinkennis inbrengen bij het inkoopteam is een veelbesproken onderwerp, maar in de praktijk gebeurt het zelden. Treant Zorggroep deed het wel. Een ‘witte jas’ zorgt voor discussies op een hoger niveau, intern en met leveranciers.

Deal

Partner of choice in 9 stappen

Hoe word je partner of choice voor bijvoorbeeld je belangrijkste toeleverancier? Dat is een kwestie van een lange adem. Onderzoekers Han Hendriks en Joost Scheepens presenteren negen stappen om tot zo’n voorkeurspositie te komen.

Deal

Brexit, een inkoopcasus

Brexit heeft ook gevolgen voor Inkopend Nederland. Maar welke? In deze casus kijken we naar een bedrijf in de maakindustrie. Op korte termijn is sprake van een lock-in, omdat de kerncomponenten die uit het Verenigd Koninkrijk komen in het strategische segment van de portfolio zitten.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren