Nevi
0

Filters

Filter

Thema

Vakkennis

Optimised business-to-business relationships through integrated supply chain solutions

Companies that do not wish to leave their strategic planning to chance are currently facing new tasks and new challenges. The rapid development of global markets increases the pressure of competition, and rising customer requirements call for innovative concepts. Anyone who expects to meet the challenge must react to change quickly and flexibly.

Vakkennis

Instrumenten voor (keten)innovatie Theory of Constraints (Goldratt)

Voor Goldratt is het doel van een onderneming duidelijk: een onderneming moet geld genereren, nu en in de toekomst. Geld dat nodig is om de banen van de medewerkers zeker te stellen en de concurrentiepositie te kunnen verbeteren of tenminste te behouden, en geld dat nodig is om nieuwe producten te ontwikkelen waarmee in de behoeften van de klanten kan worden voorzien.

Vakkennis

Inbound logistics - strategische inkopers gevraagd

Goede inkopers kunnen een directe bijdrage leveren aan het strategische succes van hun onderneming. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om hun inkoopmedewerkers naar waarde te schatten en hen alle kansen te geven om hun capaciteiten te ontplooien. Maar in de realiteit blijkt dat nog niet steeds het geval te zijn, noch qua salaris noch qua waardeperceptie.

Vakkennis

Prestatiemeting: bonus-malus als stuurmechanisme

Bonussen voor het behalen van prestatie-indicatoren kunnen een leverancier aanmoedigen de verwachtingen waar te maken door de minimum prestaties te overtreffen.

Vakkennis

Voorraadkosten

Onder voorraadkosten vallen: Rentekosten. Dit zijn de kosten die ontstaan doordat er vermogen vastligt in de voorraden. Ruimtekosten. Dit zijn de kosten die zijn verbonden aan de opslag van de voorraden in een magazijn. Bijvoorbeeld huur, afschrijving, magazijnstellingen en personeel. Risicokosten.

Vakkennis

Publiek Private Samenwerking - Sectorstudie Decentrale overheden II

In de ING sectorstudie Decentrale Overheden I (Gemeenten) van november 2004 stond samenwerking als een van de meest belangwekkende trends genoemd. In de doorlopende contacten met gemeenten, provincies en met het bedrijfsleven werd de actualiteit van dit thema nog eens bevestigd.

Vakkennis

Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit inkoopperspectief, versie 1.1

Het inkoopgedrag in de samenwerking met leveranciers is van vele aspecten afhankelijk. Voor de inkoper is het van belang om de verschillende typen relaties te onderkennen, de juiste samenwerking- en coördinatievorm hierbij te kiezen en deze actief te managen.

Vakkennis

Whitepaper - 12 Kwaaltjes van leveranciersmanagement.... en hoe ze te voorkomen

Speciaal voor de zomer is deze whitepaper tijdelijk beschikbaar zonder aan te vragen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren