Nevi
0

Filters

Filter

Thema

Vakkennis

Europees aanbesteden - de manier van bekendmaken

Voor alle aankondigingen worden in de richtlijnen modellen voorgeschreven. De aankondiging moet worden opgestuurd aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen. Tegenwoordig wordt er overwegend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aankondigingen via een elektronisch systeem, SIMAP, te versturen.

Vakkennis

Inkoopprocedures bij overheden, versie 1.1

Een overheidsorgaan kan zowel Europees als nationaal aanbesteden. Voor deze twee vormen gelden andere regels en voorwaarden.

Vakkennis

Financiële kaders van de overheidsinkoper - comptabiliteitsvoorschriften, versie 1.1

De belangrijkste besturingsimpuls van bedrijven wordt ingegeven door het zogenaamde marktmechanisme. Als consumenten meer vragen en daardoor de prijs stijgt, gaan bedrijven meer produceren. Als de vraag afneemt en de prijs daalt, proberen ze kosten te drukken door onder andere minder te produceren.

Vakkennis

Whitepaper - De 7 nieuwste inzichten in Best Value

<

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Mannesmann Austria (C-44/96)

ECLI:EU:C:1998:4Publiekrechtelijke instelling? Het is voor de kwalificatie als publiekrechtelijke instelling niet relevant of de voorziening in behoeften van algemeen belang slechts een relatief klein onderdeel uitmaakt van de activiteiten van een aanbesteder. De aanbesteder hoeft niet uitsluitend te voorzien in behoeften van algemeen belang. (ro. 25 en 26).

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Vossloh Laeis (C-124/17)

ECLI:EU:C:2018:885Onderzoeksplicht aanbestedende dienst bij self-cleaning leverancier (ro. 23). Leverancier moet dan meewerken om betrouwbaarheid aan te tonen, maar mate van medewerking moet strikt beperkt blijven tot het dit doel.

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest SAG ELV Slovensko e.a. tegen NDS (C599/10)

ECLI:EU:C:2012:191De gegevens van de inschrijvingen kunnen gericht worden verbeterd of aangevuld indien deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven, of er sprake is van het rechtzetten van kennelijke materiële fouten, mits deze wijziging er niet toe leidt at in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt gedaan.

Vakkennis

Jurisprudentie: Arrest Lianakis (C532/06)

ECLI:EU:2008:40ECLI:EU:C:2018:1034-Subcriteria en wegingsfactoren moeten vooraf bekend gemaakt worden. (ro. 33-40)-Geschiktheidseisen mogen niet als gunningscriteria dienen. (ro.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren