Nevi
0

Filters

Filter

Thema

Deal

Woningcorporaties professionaliseren inkoop met shared service centrum

Het opzetten van een shared service centrum biedt organisaties de mogelijkheid om bepaalde specialismen te ontwikkelen die zij alleen moeilijk van de grond kunnen krijgen. Trevin is een shared service centrum voor inkoop en ICT voor de drie woningcorporaties Intermaris Hoeksteen, Woonwaard en Wooncompagnie. Harco Bouwman is inkoopmanager bij Trevin.

Deal

‘We hebben de neiging te compliceren’

Chief executive officer en voormalig chief procurement officer Frank de Reij wil niet sturen op kosten op korte termijn. In een ziekenhuis moet het in de eerste plaats gaan over goede zorg. De echte besparingen zitten voor De Reij in de keten en in complexiteitsreductie.

Deal

Inkoop in Sociaal Domein grote worsteling

De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten heeft geleid tot de grootste inkoopoperatie ooit in de publieke sector. Een operatie waarin inkopers en zorgaanbieders een partijtje vrij worstelen om binnen knellende budgetten en met stijgende overheadkosten kwalitatief goede zorg te leveren. De komende jaren zullen leren of de zorgcliënt de lachende derde is.

Deal

"Balanceren tussen wat kan en mag blijft leuk"

Na 31 jaar hoogleraar te zijn geweest aan de Universiteit Twente zet Jan Telgen in mei een punt achter zijn universitaire carrière. Gelukkig is het vakgebied hem daarmee nog niet kwijt: “Ik vind het nog veel te leuk om onderzoek te doen en jonge mensen te begeleiden.” Een interview.

Deal

De inkooppraktijk: Met aandacht voor de geest van het contract

De bestaande faciliteiten op Schiphol staan door de aanhoudende groei van het vliegverkeer onder druk. De nieuwe terminal is pas in 2023 gereed en Lelystad gaat een jaar later open dan gepland. En dus zal Schiphol flexibel moeten zijn. “Die flexibiliteit zat onvoldoende in de bestaande contracten met leveranciers”, vertelt Cocky Brouwer.

Deal

"Publieke inkoop onvoldoende serieus genomen"

Een slecht imago, een tekort aan doorgroeimogelijkheden, lage salarissen en een opleidingsaanbod dat niet goed aansluit op de behoeften. Deze factorenverklaren het tekort aan goede publieke inkopers, zo constateert PIANOo na gesprekken met aanbestedende diensten.

Deal

Contracten in tijd van corona

In onzekere tijden halen bedrijven hun contracten tevoorschijn: zijn we nog verplicht te leveren of af te nemen? Het gaat hierbij om de juridische begrippen overmacht en/of onvoorziene omstandigheden. Jurist Reinoud van Servellen bespreekt ze.

Deal

Sterker sturen op doelmatigheid noodzakelijk

Er is aandacht voor rechtmatigheid van inkoop. Volgens 2 adviseurs moet er sterker op doelmatigheid worden gestuurd bij aanbestedingen.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren