0
Trainingen

Inkooprisicomanagement

Deze training behandelt de theorie én de dagelijkse praktijk aan de hand van voorbeelden én een voor de eigen inkooppraktijk ontwikkelde praktisch toepasbare tool om leveranciersrisico’s te identificeren én vervolgens effectief te managen. Na deze training heb je:
  • Concrete ideeën en praktisch toepasbare tools om inkooprisicomanagement effectief toe te passen binnen jouw organisatie
  • Inzicht hoe de inkoopfunctie risico’s kan beheersen óf juist vergroten
  • Geleerd hoe je binnen de organisatie commitment krijgt voor succesvol inkooprisicomanagement

Wat is inkooprisicomanagement?

Inkooprisicomanagement gaat over het identificeren, analyseren en wegen van risico's en het vaststellen van beheersmaatregelen om de realisatie van de business- & inkoopdoelstellingen te borgen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed. Het is daarbij van belang om vanuit een organisatiebreed perspectief risico’s te benaderen om vervolgens inkooprisicomanagement procesmatig invulling te geven én dit als methodiek te positioneren in de verschillende inkoopprocesstappen. In de training wordt het duidelijk hoe en volgens welke mogelijke criteria je leveranciers vanuit een risico- en kansenperspectief kunt classificeren en positioneren in een risicomatrix met als doelstelling deze risico’s op gedifferentieerde wijze te monitoren en samen met hen te managen.

Waarom een training inkooprisicomanagement?

Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ kenmerkt zich door steeds meer “VUCA”; Volatiliteit, Onzekerheid, Complexiteit en Ambiguïteit. De vaak grote mate van uitbesteding maakt dat wij voor het realiseren van onze businessdoelstellingen steeds afhankelijker zijn van een complex netwerk leveranciers. Het is daarom zinvol risicomanagement vanuit een integraal ketenperspectief te beschouwen. Hierbij is aandacht nodig voor leveranciersrisico’s, omgevingsrisico’s en alignmentrisico’s. In deze training wordt een recent ontwikkelde gestructureerde aanpak gepresenteerd en geoefend om leveranciersrisico’s te identificeren, te segmenteren en te classificeren om beheersmaatregelen vast te kunnen stellen en deze continue te blijven monitoren.  
De training Inkooprisicomanagement richt zich zowel op de theoretische achtergronden als de dagelijkse praktijk van de inkoopprofessional en contractmanager.

Voor wie is de training inkooprisicomanagement geschikt?

Deze training is bedoeld voor inkoopprofessionals en contract- & leveranciersmanagers. Als je inkooprisicomanagement hoger op de agenda wilt plaatsen is deze training onmisbaar.

Inkooprisicomanagement

Welke onderwerpen komen er aan bod?

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Verschillende trends en ontwikkelingen die de aanleiding zijn tot inkooprisicomanagement
  • Systematische aanpak voor inkooprisicomanagement
  • Een integrale keten- en netwerkgebaseerde benadering van leveranciers-, omgevings- en alignmentrisico’s
  • Een inbedding van deze aanpak als onderdeel van het strategic sourcing process/inkoopprocesstappen
  • Een zorgvuldige inkooprisicoanalyse met concrete stappen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen
  • Verkrijgen van voldoende commitment binnen de eigen organisatie voor succesvol inkooprisicomanagement

Werkvormen

Theorie, praktijk, werken in groepen, discussies en cases wisselen elkaar af. Je gaat daarbij vooral in op jouw eigen praktijk.

Ook incompany

Deze training organiseren wij ook incompany. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bel voor meer informatie: (088) 330 07 00.

De praktijkexpert

Veelgestelde vragen

Vrijwel alle trainingen worden ook incompany gegeven. Volg met je team een training toegespitst op je branche of organisatie of pak met maatwerk jullie specifieke uitdagingen aan. Interesse? Lees meer over incompany en maatwerk.
Bij een aantal hotels neemt Nevi tot 2 weken voor aanvang van de training kamers in optie. Het beste is dus om zelf rechtstreeks contact op te nemen met de accommodatie en te informeren naar de mogelijkheden en prijzen. 
Bij veel trainingen maken we gebruik van een online leeromgeving. Hier kun je je studiemateriaal altijd en overal raadplegen.  
Je krijgt een certificaat van deelname, studiemateriaal, lunch, hapjes en drankjes.  

Naast de erkende opleidingen heeft Nevi ook een ruim aanbod van leergangen, masterclasses en trainingen.  

Wil jij je inkoopkennis vergroten, maar heb je geen tijd voor een langdurige opleiding? Kies dan voor leergang. In onze leergangen komen de meest essentiële onderdelen uit onze opleidingen in hoog tempo aan bod.   

In onze masterclasses staan relevante theorieën en hun toepasbaarheid in de inkooppraktijk centraal. 
  
Wil jij in één of enkele dagen worden bijgespijkerd op specifieke thema’s, zoals aanbesteden, Best Value Procurement of kostenmanagement, dan is een training voor jou een goede keuze.  

Werkgevers die gedurende de coronacrisis een beroep (willen) doen op loonkostensubsidie, de NOW-regeling, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren zich te laten omscholen of bijscholen. Wil je meer weten over om- of bijscholen via Nevi? Of heb je een scholingsvoucher van het UWV? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, we helpen je er graag bij!
Nevi stelt de veiligheid van haar bezoekers, cursisten en medewerkers voorop. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en laten ons hierin leiden door het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen. Bekijk alle veelgestelde vragen over Nevi en het Coronavirus

Heb je nog een andere vraag?

Neem gerust contact op met ons Klant contact center, wij helpen je graag verder!

Inkooprisicomanagement

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren