Nevi
0

Bestuur en ledenraad

Bestuur

Het bestuur van Nevi bestuurt de vereniging en bepaalt de doelen en strategische kaders. Het bestuur vormt tevens het bestuur van Stichting Nevi Examens en de raad van commissarissen van Nevi B.V. 

Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van Nevi. Het bestuur van Nevi bestaat momenteel uit vijf leden waaronder de voorzitter. Binnen het bestuur bestaat een portefeuilleverdeling. Een bestuurslid wordt benoemd door de ledenraad voor maximaal 6 jaar.

 

Ledenraad

Snelle besluitvorming en inspraak van leden zijn essentieel om alert in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt en ons vakgebied. Beide factoren passen bij een ondernemende vereniging. De ledenraad van Nevi vertegenwoordigt de leden en zorgt voor de verbinding.

Onze leden zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring. Inkoop is onze gezamenlijke passie en maatschappelijke binding. De ontwikkelingen in de markt én in ons vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle besluitvorming noodzakelijk en inspraak van leden essentieel. De ledenraad komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar en bestaat uit minimaal 20 en maximaal 30 personen. Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats.

Wat doet de ledenraad?

Een greep uit de werkzaamheden van de ledenraad: contributie vaststellen, de landelijke ledenraadsverkiezingen organiseren en de samenhang tussen de diverse statuten.

Maak kennis met de ledenraad

Bekijk hieronder de ledenafgevaardigden per community. Per community zijn er een aantal leden die de leden van Nevi gaan vertegenwoordigen in de ledenraad.


Commissies

De ledenraad bestaat uit verschillende commissies: 

Monitort organisatiedoelstellingen en de uitvoering meerjarenbeleidsplan, adviseert de ledenraad over de contributie, begroting, jaarrekening en décharge:

 • Kim Schofaerts - Voorzitter ledenraad
 • Richard Brabers - Vicevoorzitter ledenraad
 • Ben Scharrenberg
 • Jacco van Dijk
 • Frederik Vos

Garandeert de continuïteit van de ledenraad en ziet toe op de juiste omvang (toetreden en aftreden). Organiseert de verkiezing (vice-)voorzitter en de landelijke ledenraadsverkiezingen:

 • Marc Hendricks
 • Elske Galema
 • Dick Heukelom
De commissie Governance werkt op projectbasis. Ze houdt zich o.a. bezig met het toepassen en/of uitvoeren van de statuten en het huishoudelijk  reglement, de connectiviteit van en tussen Nevi-leden en Ledenafgevaardigden of het optimaliseren van de werkwijze van de Ledenraad zelf.

Als leden van de commissie:
 • Anne Wietske de Louw,
 • Willem van Schaik,
 • Ageeth Vieveen,
 • André Plattel,
 • Marco van der Heijden,
 • Marcel Bergenhenegouwen.
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren