De koers van Nevi

Nevi is er om het inkoopvak naar een hoger niveau te brengen voor het individu, organisaties én de maatschappij. 

De basis van Nevi is het model van een ‘Vereniging 3.0’. Een netwerkorganisatie met een breed palet aan diensten en meerdere businessmodellen, waarbij onze inkomsten direct terug vloeien naar de ondersteuning van de verenigingsdoelstelling: het inkoopvak naar een hoger niveau brengen.

Wat doet Nevi?

We hebben 6 kernactiviteiten. Allereerst ons netwerk: leden en niet-leden vinden elkaar bij Nevi. In het Nederlands en Engels. Met een community van ruim 10.000 inkoopprofessionals hebben we een grote slagkracht. We hebben 10 erkende Nevi-opleidingen met diploma en ruim 55 praktijkgerichte en actuele trainingen, masterclasses en leergangen. Regelmatig voegen we nieuwe trainingen toe aan ons palet. Ook bieden we ontwikkelprogramma’s voor inkoopafdelingen en organisaties. Tot slot ontwikkelt Nevi tools ter ondersteuning van de inkoopprofessional.

Nevi werkt in co-creatie met andere organisaties aan het bereiken van haar doelen, o.a. via maatschappelijke thema's en programma’s. Hiermee maken we ons zichtbaar, creëren we nieuwe kansen voor de beroepsgroep én dragen we vanuit inkoop actief bij aan een betere wereld. 

Om ons vak te blijven ontwikkelen investeren we in onderwijs en onderzoek. Daarbij werken we nauw samen met hbo-instellingen en universiteiten, om samen meer impact te kunnen maken.

De koers van NEVI

Voor wie?

Nevi is er voor iedereen die zich bezighoudt met het inkoopvak, in de breedste zin van het woord. Dus inclusief contractmanagement, procurement, supply management etc. Ook zijn we er voor organisaties en volgen we hen over de grenzen met ons opleidings- en trainingsaanbod. Ons uitgebreide en internationale trainersnetwerk zorgt voor een uniform aanbod, met aansluiting op de lokale cultuur.

koers NEVI

Hoe?

We voeren onze activiteiten uit met respect voor omgeving, milieu en individu. Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan MVI: Maatschappelijk verantwoord inkopen.

Corporate video van Nevi

Perspectief op de toekomst

Nevi brengt inkoop, supply- en contractmanagement naar een hoger niveau. Gevoed door visies en inzichten uit het bedrijfsleven, publieke sector, onderwijs en wetenschap bundelen en duiden wij alle facetten van procurement. We investeren alle inkomsten in de verdere ontwikkeling van het vak. 

Nevi verbindt en creëert meerwaarde voor alle betrokkenen. Gezamenlijk maken we onze professie, de business én de wereld een stukje mooier. Bekijk ook onze corporate video.

Meer weten of zelf meedoen?

Heb je vragen, wil je meedenken over één van onze activiteiten of heb je interesse om actief bij te dragen in één van onze co-creatiegroepen of besturen? Dan komen we graag met je in contact! Stuur een email naar info@nevi.nl en we nemen contact met je op.

Bekijk de terugblik op het eerste jaar van de implementatie van de nieuwe koers.

Onze vernieuwde koers is tot stand gekomen na brede raadpleging van en in cocreatie met onze leden en stakeholders