0
Over Nevi

Maatschappelijke programma's

Nevi werkt, vaak in co-creatie met andere organisaties, (bestuurs)leden en deskundigen, aan allerlei maatschappelijke programma’s en projecten. Dit omdat inkoop impact heeft op maatschappelijke issues.

Inkoop is onlosmakelijk verbonden met economische, sociale en duurzame ontwikkeling van organisaties, bedrijven en individuen, en dus de maatschappij als geheel. Door concrete acties en doelen te koppelen aan de maatschappelijke issues wordt de impact van inkoop zichtbaar en de resultaten voor de maatschappij tastbaar. 


Door de interactie met stakeholders bepalen we de agenda en standpunten voor Nevi. De belangrijkste stakeholders zijn bijeen gebracht in Teams van Deskundigen. Ieder thema heeft daarmee zijn eigen Team van Deskundigen die weer volgens een vaststaand proces issues inventariseert en acties formuleert. 

Contact

Meer weten of een afspraak maken? Mail naar info@nevi.nl, bel ons Klant Contact Center op (088) 33 00 700 of neem direct contact op met: