0
Over Nevi

Maatschappelijke programma's

Nevi werkt, vaak in co-creatie met andere organisaties, (bestuurs)leden en deskundigen, aan allerlei maatschappelijke programma’s en projecten. Dit omdat inkoop impact heeft op maatschappelijke issues.

Inkoop is onlosmakelijk verbonden met economische, sociale en duurzame ontwikkeling van organisaties, bedrijven en individuen, en dus de maatschappij als geheel. Door concrete acties en doelen te koppelen aan de maatschappelijke issues wordt de impact van inkoop zichtbaar en de resultaten voor de maatschappij tastbaar. 


Door de interactie met stakeholders bepalen we de agenda en standpunten voor Nevi. De belangrijkste stakeholders zijn bijeen gebracht in Teams van Deskundigen. Ieder thema heeft daarmee zijn eigen Team van Deskundigen die weer volgens een vaststaand proces issues inventariseert en acties formuleert. 


Maatschappelijke programma’s


Maatschappelijk verantwoord inkopen (mvi)

Mvi gaat over het genereren van zichtbaarheid en impact van de SDG’s door het inkoopoverstijgend systematisch veranderen en bijdragen aan transparantie van ketens. Lees onze visie op MVI en bekijk onze focus voor de komende periode.


Professioneel opdrachtgeverschap

Het maximaliseren van duurzame waarde voor interne en externe klanten en de maatschappij. Lees onze visie op Professioneel opdrachtgeverschap en bekijk onze focus voor de komende periode.


Betaalbare zorg

Betaalbare zorg gaat over het inkopen ván zorg (90 miljard) en het inkopen vóór de zorg (30 miljard). Lees onze visie op Betaalbare zorg en ons nieuwsbericht Duurzame zorg in een nieuwe fase. Maak gebruik van onze praktische tools voor de zorg (waaronder AIVG en modelovereenkomsten) en bekijk onze focus voor de komende periode.


Toekomst inkoop

Het vertalen van de veranderingen van buiten naar veranderingen intern (inkooporganisatie en keten). Om hiermee een bijdrage te leveren aan de kansen en mogelijkheden in een toekomstige wereld. Lees hier onze focus voor de komende periode.


Contact


Meer weten of een afspraak maken? Mail naar info@nevi.nl, bel ons Klant Contact Center op (088) 33 00 700 of neem direct contact op met: