Nevi
0

Ons verhaal

Nevi Next 2024

Het belang van professionele inkoop

Professionele inkoop is van een niet te onderschatten waarde voor organisaties. Professionele inkoop kent ‘de business’ en is in organisaties een gezaghebbende motor voor:

 • Goede prijs/ kwaliteit verhoudingen voor producten en diensten
 • Optimale en bestendige toeleveringsketens
 • Innovaties in toeleverings- en productieketens
 • Integriteit, betrouwbaarheid en faire overeenkomsten
 • Financiële prestaties (waaronder resultaat, investeringen en cash flow forecasting)
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tezamen vertegenwoordigt dit een zeer grote maatschappelijke waarde. 

Nevi is een maatschappelijke organisatie: revenuen komen ten goede aan de missie en daarmee dus aan het professionaliseren van inkoop. Zij organiseert zich daarvoor met passende entiteiten:

 • Een democratische vereniging om de beroepsgroep te binden.
 • Een uitvoeringsbedrijf voor de uitvoering van activiteiten.
 • Een stichting om de integriteit van examinering te borgen.
De entiteiten richten zich als één Nevi op de missie:
 • Vanuit de vereniging om inkoop binnen de maatschappij op een hoger niveau te brengen.
 • Vanuit het uitvoeringsbedrijf en de stichting om inkoop bij de inkoopprofessional of zijn organisatie op een hoger niveau te brengen.
Op deze wijze kan zij met haar ecosysteem de wereld (vanuit Nederland) met inkoop verbeteren en tegelijkertijd het uitvoeringsbedrijf (financieel) gezond laten draaien.
De kracht van Nevi gaat uit van twee belangrijke elementen: het ontwikkelen en delen van kennis én het ontwikkelen en verbinden van kennissen (netwerk):

Ontwikkelen en delen van kennis:
 • Inkoopkennis, inclusief vaardigheden en gedrag op een hoger niveau brengen. Kennis buiten het vakgebied (zoals projectmanagement en Six Sigma kennis) laat Nevi graag aan anderen over.
 • Kennis delen is kennis vermenigvuldigen.
 • Koploper zijn in de vernieuwing van het inkoopvak.
Bij het ontwikkelen en verbinden van kennissen (netwerk) binnen het inkoopvak gaat het om:
 • De grote meerderheid van de beroepsgroep te kennen en te verbinden, minstens 30.000 van de 48.000 inkoopprofessionals in Nederland.
 • Organisaties helpen te ontwikkelen én verbinden op belangrijke thema’s.
Nevi doet het niet alleen, maar zoekt actief samenwerking ten gunste van de missie. Zij zal daartoe:
 • Op delen van haar activiteiten samenwerken met andere organisaties om maatschappelijke impact te creëren.
 • Op delen van haar activiteiten werken in de aanwezigheid van concurrentie van andere organisaties in Nederlands inkoopland.
 • Openheid over de bedrijfsvoering op de juiste wijze balanceren met vertrouwelijkheid over de bedrijfsvoering.
 • Soms met organisaties of individuen samenwerken, die ook concurrerend (kunnen) zijn, en maakt daartoe heldere afspraken met hen over of en hoe dit kan gebeuren, waarbij de relatie met Nevi en de belangen van Nevi niet geschaad worden.
 • Passende kanalen hanteren, om verenigings- en bedrijfsbelangen te dienen, waarbij het imago van één Nevi wordt versterkt.
Door bewust te kiezen op de structurele inkoopthema’s zal Nevi en haar ecosysteem verder groeien als thought leader. Dit zijn de gebieden waar zij qua gedachtengoed en kennis voorop loopt. Denk je aan zo’n thema, dan denk je automatisch aan Nevi. Voorbeelden: Sourcing, Categoriemanagement, Onderhandelen, Aanbesteden, Contract- en leveranciersmanagement en Sustainability.

Naast kennis, is het netwerk (kennissen) van even groot belang. Door het organiseren van bijeenkomsten, meetings en coalities waar je als inkoper of organisatie bij wilt zijn, vergroot Nevi met haar ecosysteem haar positie als autoriteit en kan zij maatschappelijke impact creëren.

 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen