Nevi
0
Nieuws

Lessons learned uit Beter Aanbesteden!

Artikel september 2020

Heb ik dat blog al niet gelezen? Nee, dit blog heeft gewoon dezelfde naam! Want terwijl er hard wordt gewerkt aan het Vervolgprogramma Beter Aanbesteden is er veel nieuws vanuit deel 1.

Zo lichten we voor de eerste keer hoofdstukken uit de publicatie Contact boven contract en reflecteren de geïnterviewden voor dat hoofdstuk op wat er daarna is gebeurt. 

Verder brengen Nevi en de brancheorganisaties BNA, CUMELA, MKB INFRA en Techniek Nederland de Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria. In de nieuwsbrief lees je een uitgebreider item hierover. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen inkoop en ondernemers en de invulling aan de actiepunten 16 en 17 van de Actieagenda Beter Aanbesteden.

Heel leuk vind ik dat we van start gaan met de reflecties van de (enthousiaste!) geïnterviewden de publicatie Contact boven contract van Karsten Klein en Eelco Koolhaas. Op mijn vraag te reflecteren op wat er daarna is gebeurt, wat waren de reacties, heb je er iets van teruggezien in je werk, heeft het je nieuwe ideeën gebracht? Hierbij de eerste twee:

Ook vind je in de nieuwsbrief i.h.k.v. Beter Aanbesteden een item over Bizob die aanbestedingen die zij begeleidt standaard evalueert.

Tot slot ben ik er trots op dat Nevi de training Professioneel Inkopen voor het Sociaal Domein heeft gelanceerd én VWS de leergang Inkopen voor het Sociaal Domein steunt, en dat de leerstoel Publieke Inkoop officieel ondertekend is.

Blijf gezond!

Ton van Geijlswijk

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren