Nevi
0
Nieuws

Lessons learned uit aanbestedingsjurisprudentie

Nieuws 18 juni 2020

Lessons learned uit aanbestedingsjurisprudentie Nevi staat natuurlijk voor doelmatig inkopen, ook in de publieke sector. Uiteraard binnen de rechtmatige kaders van de Aanbestedingswet.

Lessons learned uit aanbestedingsjurisprudentie

Nevi staat natuurlijk voor doelmatig inkopen, ook in de publieke sector. Uiteraard binnen de rechtmatige kaders van de Aanbestedingswet. Om inkoopprofessionals die zich bezighouden met aanbesteden de mogelijkheid te geven eenvoudig bij te blijven qua jurisprudentie hebben we iets nieuws: InkoopJurisprudent! Deze tool geeft inzicht in mogelijke probleemgebieden en helpt aanbestedende diensten problemen bij aanbestedingen te voorkomen. 

De tool is opgebouwd uit drie onderdelen: Practicals (gepubliceerde uitspraken verwerkt tot korte, makkelijk leesbare en overzichtelijke leerdocumenten), Webinars (minimaal twee gratis webinars per jaar rond de belangrijkste aanbestedingsjurisprudentie) en Graphics (inzicht in aanbestedingsjurisprudentie via cijfers en grafieken). Meer weten en gebruik maken van het introductie-aanbod? Lees het nieuwsitem.  

Op 7 juli organiseren Nevi en Corvers het gratis webinar Trends & Ontwikkelingen Aanbestedingsjurisprudentie. Het webinar geeft via cijfers en grafieken inzicht in trends en ontwikkelingen rond aanbestedingsjurisprudentie en laat je kort kennismaken met de vele mogelijkheden van de nieuwe InkoopJurisprudent Tool. Inschrijven voor dit webinar kan via de website

Ook heeft Nevi vanuit onze maatschappelijke programma's in afstemming met Nevi Publiek, Team van Deskundigen Professioneel Opdrachtgeverschap, Team van Deskundigen Betaalbare Zorg en diverse experts gereageerd op de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015. Door verder in te zetten op de kwaliteit van zorg, professioneel opdrachtgeverschap en zorgvuldige inkoop zijn de voorgestelde wetswijzigingen helemaal niet nodig. We geven drie adviezen: 

  1. Een juiste besturing en governance
  2. Gebruik de mogelijkheden van de Aanbestedingswet optimaal
  3. Professionaliseer inkoop, contract- en leveranciersmanagement

Lees de volledige reactie op de consultatie van het ministerie van VWS. 

Heb jij er ook opmerkingen of ideeën over? Laat ze weten via de Linkedin Groep Nevi Sociaal Domein

Tot slot net als in het Journaal nog kort Corona-nieuws: 

Blijf gezond!

Ton van Geijlswijk

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren