Nevi
0
Nieuws

Zijn elektrische voertuigen goed inzetbaar voor het dagelijkse politiewerk?

Nieuws 3 minuten 14 september 2020

Een pilot bij Politie Nederland moet duidelijk maken of het vergroenen van het wagenpark haalbaar is, zonder concessies te doen aan de inzetbaarheid van agenten.

Marieke Spijkhoven, Producten en diensten manager bij Dienst Verwerving Politie, Categorie Voer- en vaartuigen & luchtvaart, vertelt over de duurzame ambitie van de Politie.

Politie Nederland beschikt over meer dan 14.000 voertuigen, variërend van bussen en auto’s tot motoren en mountainbikes. Een overstap op elektrisch rijden door de Politie zal een grote bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ambities van de overheid om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot te produceren. Een uitdaging die als pilot werd opgepakt en na een intensieve voorbereiding resulteerde in de aanschaf van meerdere elektrische voertuigen:  9 auto’s, 3 motoren en enkele speedpedelecs.

Team van gebruikers

“Naast dat het goed is om te weten waar de voertuigen technisch aan moeten voldoen, is het ook heel belangrijk om te weten waar we op moeten letten qua dienstverlening. Vandaar dat we samen met een groot team van gebruikers het totaalpakket aan eisen hebben opgesteld”, aldus Spijkhoven. De nieuw aangeschafte voertuigen worden getest door het hele land en bij diverse politie activiteiten om zo een veelheid aan ervaringen op te doen, en om te zien of het politiewerk niet in het geding komt.

“De pilot heeft ons nu al enkele verrassende resultaten opgeleverd, die we vooraf niet zo gedefinieerd hadden”, vertelt Spijkhoven enthousiast. Een bijzonder kijkje in de keuken van de Politie, waar niet alleen op straat maar zeker ook achter de schermen met enthousiasme en energie gewerkt wordt aan een veilig Nederland.

Scheiding tussen rollen

De politiek gevoelige omgeving waarin de politie werkt, maakt Verwerving een dynamische werkplek. De aanschaf van politiemateriaal heeft immers invloed op de maatschappij. Om centraal sturing te kunnen geven is enkele jaren geleden bij de reorganisatie van de politieorganisatie een knip gemaakt tussen beleid en uitvoering. De directie verzorgt het voortraject: hoe krijg je maatschappelijk draagvlak? De dienst Verwerving gaat vervolgens aan de slag met het feitelijke inkoopproces, van sourcing tot en met het sluiten van het contract. Waarbij directie en overige interne stakeholders, zoals HR, ICT en operatie continue worden betrokken om het inkoopresultaat breed gedragen en succesvol te laten zijn. 

Impact van inkoop in beeld

In de serie ‘De impact van inkoop in beeld’ vertellen professionals uit het Nevi-netwerk over hun werk en laten zij zien wat professionele inkoop bijdraagt aan organisatiedoelstellingen én aan de maatschappij. Lees ook het interview in Deal! over inkoop bij Politie Nederland.

Delen

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren