duurzaam inkopen, sustainable

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MVI zorgt voor waardecreatie, stimuleert innovatie en kost op termijn minder. Inkoop is de aanjager voor de duurzame wereld van morgen.

Bekijk alle Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-trainingen

Wat is MVI?

MVI staat voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Voor MVI worden ook vaak andere termen gebruikt. Duurzaam inkopen, Sustainable Procurement, Circulair inkopen en ketenverantwoordelijkheid zijn hier voorbeelden van. Bij MVI wordt er naast de standaard aspecten van het inkoopproces ook rekening gehouden met sociale- en milieuaspecten. MVI is een onderdeel van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

MVI als onderdeel van MVO

MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) is dus een onderdeel van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Als een bedrijf aan MVO doet, wil dit zeggen dat ze verantwoordelijkheid draagt voor maatschappelijke problemen. Voorbeelden van deze maatschappelijke problemen zijn luchtvervuiling, klimaatverandering en slechte arbeidsomstandigheden. MVO bedrijven proberen deze maatschappelijke problemen tegen te gaan. Ze streven ernaar bij te dragen aan het oplossen van deze problemen. Dit geldt voor alle bedrijfsprocessen. Inkoop valt hier dus ook onder. Dit onderdeel wordt maatschappelijk verantwoord inkopen genoemd.

MVI, duurzaam inkopen, sustainable procurement, circulair inkopen en ketensverantwoordelijkheid. Termen die veelvuldig gebruikt worden. Dit is logisch. Inkoop speelt een belangrijke rol bij het behalen van doelstellingen voor MVO en duurzaamheid. Inkopers hebben immers regie over de toeleveringsketen. Ze stimuleren en creëren de vraag naar duurzaam of circulair geproduceerde goederen. Mede daardoor kunnen ze de MVO-doelstellingen uitvoeren.

MVI richtlijn

De nieuwe ISO 20400-richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten. Deze handvatten helpen bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. In samenwerking met Koninklijke NEN hebben we een 2-daagse training ontwikkeld.

De internationale richtlijn is sinds mei 2017 beschikbaar. NEVI is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Onze deskundige docenten hebben zitting in de Normcommissie. Ze weten als geen ander wat de actuele stand van zaken is. Onze grote betrokkenheid heeft voor jou een groot voordeel. We kunnen je een exclusieve inkijk geven. Je leert wat de richtlijn precies inhoudt en wat het voor jou kan betekenen.

Het belang van duurzaam inkopen

Binnen de publieke en private sector is het van groot belang om maatschappelijk verantwoord in te kopen. 100% duurzaam inkopen moet het uitgangspunt zijn. Naast milieucriteria zoals de vermindering van CO2 uitstoot zijn er nog veel meer thema’s van toepassing. Denk aan social return, duurzaam GWW, sociale voorwaarden en maatschappelijk verantwoord marktgedrag.

Met de Green Deal Circulair Inkopen kunnen publieke en private partijen zichtbaar maken dat zij de circulaire economie aanjagen middels hun inkoopbeleid.

Ook in onze kennisbank vind je veel artikelen, best practices en stappenplannen over MVI, Circulair en ISO20400. Of bekijk onze agenda voor interessante evenementen, onze whitepapers en blogs. Onderaan deze webpagina een overzicht van onze MVI-trainingen.

De voordelen

De grote voordelen van NEVI als inkoopopleider zijn:

  • De grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de ISO 20400 richtlijn
  • Een uniek NEN-NEVI ISO 20400 certificaat
  • Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
  • Kennis van de belangrijkste politiek maatschappelijke  thema’s
  • State of the art trainingsaanbod

De ISO 20400 richtlijn stuurt op continue verbetering. Daarom kan een organisatie, ongeacht haar ervaring op het gebied van MVI, de richtlijn gaan toepassen

Trainingen

Circulair Inkopen

Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers.

NIEUW

ISO 20400 Sustainable Procurement

Deze tweedaagse training bied je de mogelijkheid optimaal voorbereid te zijn op deze internationale richtlijn. Lees de

MVI - publieke sector

Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord (oftewel duurzaam) inkopen in de publieke sector.

VERNIEUWD

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen je graag.

 

Je kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.