Nevi
0

Waarom CSRD voor inkoop belangrijk is

Wat moet je als inkoopprofessional weten van deze nieuwe wet?

Download het whitepaper

Op 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive van kracht, kortweg de CSRD. Door de EU-wet zullen de komende jaren tienduizenden Europese bedrijven moeten gaan rapporteren over hun impact op mens, milieu en klimaat. Aangezien data uit de supply chain zeer belangrijk zijn voor deze rapportage is de invoering van de CSRD een hefboom om de impact van inkoop zichtbaar te maken. De CSRD is dus een kans om inkoop binnen jouw organisatie hoger op de agenda te zetten.

Voor de CSRD-richtlijn moeten bedrijven een duurzaamheidsrapportage maken over de hele keten waarin ze opereren, zowel upstream als downstream. En dat is nieuw omdat de grote beursgenoteerde bedrijven in hun duurzaamheidsverslag tot nu toe alleen over hun eigen organisatie hoefden te rapporteren.


Gezien de ketenverantwoordelijkheid speelt inkoop een cruciale rol in de CSRD. De nadruk zal eerste instantie liggen op het in kaart brengen van de duurzaamheidsimpact van de inkoopketen, de upstream supply chain dus. Door het maken van zo’n ketenbrede analyse wordt inzichtelijk waar de grootste risico’s liggen en waar je de grootste impact kunt maken. De verantwoordelijkheid voor de volledige CSRD-rapportage ligt niet bij de inkoopafdeling, maar de data die daarvoor nodig zijn, komen wel voor een groot deel bij inkoop vandaan.

Lees meer Lees minder


De CSRD rapportage moet voldoen aan vier elementen:

  1. dubbele materialiteit
  2. meer focus op niet-financiële indicatoren
  3. meten van lange termijn doelstellingen
  4. verplichte externe accountantscontrole.

De rapportage verloopt volgens het ESG Framework met diverse standaarden. Afhankelijk van de complexiteit van jouw keten en welke risico’s daar in zitten kan je te maken krijgen met verschillende wetten en richtlijnen. Nevi werkt momenteel aan een routekaart om overzicht te creëren voor procurement professionals (waarvoor de ISO20400 norm het startpunt is!). Hou de website in de gaten

 

Whitepaper 

Inkoop en de CSRD: Wat moet je als inkoper weten van deze nieuwe wet? Lees wat de aanleiding is geweest, wat de CSRD-richtlijn precies behelst en welke acties er aan ten grondslag liggen. Hierin speelt MVOI een centrale rol voor inkoop. Verdiep je en lees meer over dit onderwerp. 

Maatschappelijke trainingen

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren