0
Nieuws

Hoe gaat Nevi om met de ontwikkelingen rond het Coronavirus?

Nieuws juli 2020

Nevi stelt de veiligheid van haar bezoekers, cursisten en medewerkers voorop. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet en laten ons hierin leiden door het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen.

*** Update 15 mei 2020 ***

Nevi hervat haar klassikale open inschrijf opleidings- en trainingsactiviteiten weer per 1 juni a.s. Ook de online examens worden per 1 juni a.s. hervat. Om dit te kunnen realiseren is voor opleidingen, trainingen en examineren de maximale groepsgrootte per ruimte verkleind. Daarnaast hebben alle trainings- en toetslocaties Corona-protocollen opgesteld om de activiteiten weer te kunnen hervatten binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Tot slot doen we een beroep op alle deelnemers en docenten om zich te houden aan de Corona ‘basisregels voor iedereen’ en het Corona-protocol van de betreffende locatie. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

De ontwikkeling van het Coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen laten zich moeilijk voorspellen. Daarom wordt 1 week voorafgaand aan de activiteit definitief bepaald of deze doorgaat of niet. Als deze niet doorgaat, dan informeren we de deelnemers daarover tijdig. In alle gevallen zet Nevi zich maximaal in om bij niet doorgaan van de activiteit, deze op een later moment alsnog te verrichten.‬‬‬‬

Nevi heeft haar fysieke landelijke en regionale (kring)evenementen tot 1 juni opgeschort. Nevi zet zich in om evenementen op een later moment zo veel als mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een alternatief aanbod vanaf juni. Het actuele evenementenaanbod staat op de Nevi website

Nevi stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Zowel voor opleidingen en trainingen als voor evenementen willen wij dan ook een veilige en gezonde omgeving bieden aan al onze leden, klanten, bezoekers, cursisten, trainers, docenten en overige medewerkers. In dat kader speelt het Coronavirus uiteraard een rol. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet en maken hierbij keuzes, waarbij wij ons laten leiden door de (aangescherpte) richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM

Doorleren en je vanuit huis blijven ontwikkelen? Daarvoor biedt Nevi een scala aan mogelijkheden. Bekijk ook ons online aanbod.

Veelgestelde vragen

Nevi volgt strikt de maatregelen van de overheid en het RIVM en stelt ook die eisen aan de toetslocaties. We staan in nauw contact met de toetslocaties en maken alleen gebruik van de toetslocaties die hieraan voldoen. Onze externe toezichthouder, Stichting de Examenkamer voert aanvullend hierop audits uit. Door de maatregelen is de keuze aan toetslocaties iets kleiner. De beschikbaarheid is echter verruimd. Waar mogelijk bieden toetslocaties ook toetsplekken gedurende avonduren en weekenden aan.  
Nevi volgt strikt de maatregelen van de overheid en het RIVM en stelt ook die eisen aan de trainingslocaties. We staan in nauw contact met alle locaties waar fysieke lessen gepland worden. Alle locaties hebben inmiddels corona-protocollen opgesteld om de activiteiten weer te kunnen hervatten binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit betekent dat er een hygiëne beleid is, een maximale groepsgrootte en fysieke opstelling per ruimte om 1,5 meter afstand tussen deelnemers en docenten/trainers te kunnen garanderen. Maar ook dat de entree en de lunch ook op een veilige manier ingericht zijn. Daarnaast doen we ook een beroep op het naleven van de maatregelen door de docenten, trainers en deelnemers.
Nevi zal haar klassikale open inschrijf opleidings- en trainingsactiviteiten tot 1 juni niet verrichten. Nevi volgt daarbij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. Dit geldt ook voor de fysieke landelijke en regionale (kring) evenementen. (De Contractmanagementdag van 19 maart is verplaatst naar 7 oktober 2020).
Er wordt gewerkt aan een alternatief aanbod vanaf juni. Het actuele evenementenaanbod staat op de Nevi website. Door gewijzigde richtlijnen hervatten we vanaf 1 juni a.s. weer klassikale open inschrijf opleidings- en trainingsactviteiten. 
Momenteel gaan de online en mondelinge examens tot 1 juni niet meer door. Vanaf 1 juni a.s. kunnen examendeelnemers weer online examen doen. Praktijkopdrachten kunnen wel gewoon worden ingeleverd.   
Net als veel organisaties houden wij de berichtgeving rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM (zowel de nationale als de regionale adviezen (specifiek voor Noord-Brabant)). Dat doen wij zowel intern (op het Nevi-kantoor) als extern (thuis of elders). Deze leiden onder meer tot zowel aanpassingen van ons normale gedrag (met maatregelen zoals geen handen schudden) als acties op basis van de bekende symptomen (zoals thuis blijven en de huisarts raadplegen).
Voor deelnemers, die geconfronteerd zijn met het opschorten van lessen en/of examens vanwege het Coronavirus, maken we een uitzondering voor de geldigheidsduur van modulecertificaten. Je krijgt dan de mogelijkheid om de geldigheidsduur met 6 maanden te verlengen. Stuur hiervoor je verzoek naar examens@nevi.nl.
Ja. Als een activiteit wordt opgeschort, dan komt Nevi zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum voor die activiteit. 
Het verplaatsen van een module, training of examen is kosteloos. Als je een Nevi activiteit wil annuleren, neem dan contact op met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl).
Nevi heeft op zich geen activiteiten geannuleerd. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM, en hierdoor zijn wij genoodzaakt om onze activiteiten op te schorten naar een andere datum, zodat deelnemers op die datum alsnog deel kunnen nemen aan de activiteit van Nevi. 
Vooralsnog bieden we de tijdelijke online variant alleen aan voor de basismodules (startmodules) en verdiepende modules, waarbij er vóór 16 maart twee of meer lessen (dagdelen) hebben plaatsgevonden. De reeds gestarte vaardigheidsmodules en alle modules die ná 16 maart zouden starten, worden voorlopig niet online aangeboden. We hebben deze selectie gemaakt op basis van: aard van de module (geschikt voor online of niet) en het moment in het leerproces. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus kan het aanbod veranderen. Deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk persoonlijk geïnformeerd.  
Alle activiteiten van Nevi vanaf 1 juni 2020 zijn op dit moment normaal in te plannen. Mochten hier later onverhoopt toch wijzigingen op komen, dan word je tijdig (1 week daaraan voorafgaand) geïnformeerd.
Vanaf 1 juni 2020 kunnen examendeelnemers weer een online examen op een toetslocatie doen. Deelnemers aan examens die we eerder hebben opgeschort krijgen voorrang en worden door ons benaderd. Mocht je niet tot deze groep behoren, maar je wel al hebben ingeschreven via de website, dan heb je mogelijk nog geen link ontvangen voor het inplannen van je online examen. Je ontvangt deze zo snel mogelijk als de deelnemers uit de opgeschorte groep zijn ingepland. We verwachten vanaf 18 mei 2020.
Vanaf 1 juni 2020 hervatten we weer de klassikale opleidingen en trainingen. Deelnemers aan klassikale opleidingen of trainingen die we eerder hebben opgeschort worden door ons benaderd.     
Fysieke activiteiten zijn opgeschort tot 1 juni. Bij activiteiten zal Nevi haar docenten, trainers, examinatoren en medewerkers tijdig informeren over hoe zij moeten handelen bij onze activiteiten (opleidingen, trainingen, evenementen, etc.), geheel in lijn met de dan geldende richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM
Neem in dit geval contact op met je relatiemanager bij Nevi of met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl).
Nevi spant zich maximaal in om alle geplande activiteiten voor haar deelnemers vanaf 1 juni door te laten gaan, uiteraard binnen een veilige en gezonde omgeving. Mocht je desondanks deelname aan een activiteit in juni of later willen verplaatsen of zelfs willen annuleren, dan is dat mogelijk. Neem in dat geval contact op met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl). Indien er bij een verplaatsing onverhoopt nog geen nieuwe datum bekend is, dan word je tijdelijk op een wachtlijst geplaatst en zal Nevi je direct informeren zodra er een nieuwe datum is gepland. In het geval van annuleren gelden onze algemene voorwaarden
Fysieke activiteiten zijn opgeschort tot 1 juni. Als activiteiten weer zijn toegestaan zal Nevi haar deelnemers tijdig informeren over hoe zij moeten handelen, geheel in lijn met de dan geldende richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM.

Heb je nog een andere vraag?

Neem gerust contact op met onze klant contact center, wij helpen je graag verder!

(088) 330 07 00
info@nevi.nl

Nevi volgt de ontwikkelingen en het beleid van het RIVM op de voet. De informatie op deze pagina kan daarom wijzigen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig voor de laatste informatie.

Bij het samenstellen van deze webpagina is de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie op enig moment niet meer juist of onvolledig is. Nevi staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze webpagina aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.