0
Nieuws

Hoe gaat Nevi om met de ontwikkelingen rond het coronavirus?

Nieuws 7 minuten 12 januari 2021

* Update 12 januari 2021 * Nevi stelt de veiligheid van haar bezoekers, cursisten en medewerkers voorop. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en laten ons hierin leiden door het advies van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen.

Vanwege de op 12 januari jl. afgekondigde verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021, zijn alle klassikale (fysieke) open inschrijf opleidingen en trainingen van Nevi in elk geval tot en met 9 februari 2021 opgeschort of worden online uitgevoerd, als de aard van de opleiding of training dit toelaat. Als jouw klassikale opleiding of training in deze periode is gepland, dan ontvang je van ons nadere informatie over wanneer en in welke vorm de opleiding of training kan worden voortgezet.
 
De al geplande online opleidingen en trainingen gaan gewoon door.
 
De opschorting geldt vooralsnog niet voor de digitale examens op de toetslocaties. In de overheidsmaatregelen van de harde lockdown is voor examinering een uitzondering gemaakt. Als er wijzigingen zijn voor de digitale examens op de toetslocaties, dan ontvang je daarover nadere informatie en vermelden we dit ook op deze pagina.

Zie voor meer informatie ook onze routekaart met coronamaatregelen

Doorleren en je vanuit huis blijven ontwikkelen? Daarvoor biedt Nevi een scala aan mogelijkheden.


De ontwikkeling van het coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen laten zich moeilijk voorspellen. Daarom wordt kort voor aanvang van de activiteit definitief bepaald of deze doorgaat of niet. Als deze niet doorgaat, dan informeren we de deelnemers daarover tijdig. In alle gevallen zet Nevi zich maximaal in om bij niet doorgaan van de activiteit, deze in een online variant aan te bieden of op een later moment alsnog te verrichten.‬‬‬‬ Daarnaast hebben wij een routekaart ontwikkeld. Dit overzicht geeft per risiconiveau aan welke stappen wij nemen.

Nevi stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Zowel voor opleidingen en trainingen als voor evenementen willen wij dan ook een veilige en gezonde omgeving bieden aan al onze leden, klanten, bezoekers, cursisten, trainers, docenten en overige medewerkers. In dat kader speelt het coronavirus uiteraard een rol. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en maken hierbij keuzes, waarbij wij ons laten leiden door de (aangescherpte) richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM.

Voor meer informatie over de corona-maatregelen verwijzen wij je naar de veelgestelde vragen en antwoorden hieronder. Mocht je vraag er niet bij staan, neem dan contact op met ons Klant Contact Center via 088- 330 07 00 of info@nevi.nl. Zij zitten voor je klaar om je vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Veelgestelde vragen

Net als veel organisaties houden wij de berichtgeving rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM (zowel de nationale als de regionale adviezen). Dat doen wij zowel intern (op het Nevi-kantoor) als extern (thuis of elders). Deze leiden onder meer tot zowel aanpassingen van ons normale gedrag (met maatregelen zoals geen handen schudden) als acties op basis van de bekende symptomen (zoals thuis blijven en de huisarts raadplegen).
Voor opleidingen, trainingen en examineren is de maximale groepsgrootte per ruimte verkleind om de 1,5 meter afstand te kunnen realiseren. Daarnaast hebben alle trainings- en toetslocaties corona-protocollen opgesteld om de activiteiten uit te voeren binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM. Tot slot doen we een beroep op alle deelnemers en docenten om zich te houden aan de ‘aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen’ en het corona-protocol van de betreffende locatie. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Alle opleidings- en trainingslocaties verplichten momenteel mondkapjes. Wij adviseren je om hiermee uitdrukkelijk rekening te houden en zelf één of meerdere mondkapjes mee te nemen naar de locatie. We zijn in continue overleg met de locaties en zullen aangepast beleid zo snel mogelijk hier vermelden
Het gebruik van mondkapjes is verplicht gesteld. Je moet zelf een mondkapje meenemen. Als je geen mondkapje bij je hebt, moet je op locatie een wegwerpmondkapje pakken. De mondkapjesplicht geldt voor verplaatsingen binnen de examen-locatie. Tijdens het examen mag het mondkapje afgedaan worden. Tijdens je identificatie als examenkandidaat dient het mondkapje te worden afgedaan.
Ben je al (bijna) gestart met je opleidingsmodule en mocht je bijvoorbeeld vanwege corona- klachten of quarantaine onverhoopt (tijdelijk) niet kunnen of willen deelnemen aan een les, dan zorgen wij voor een passende oplossing. Neem in dit geval dan contact op met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl).
Mocht je vanwege corona-klachten of quarantaine thuis moeten blijven, neem dan contact op met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl). In afwijking van het examenreglement, kun je, vanwege corona, tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van je examen het examen kosteloos verplaatsen. 
Alle activiteiten van Nevi kun je op dit moment plannen en worden binnen de geldende richtlijnen van de Rijkoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM uitgevoerd. Mochten activiteiten op fysieke locaties niet door kunnen gaan, dan wordt je daarover tijdig geïnformeerd en bieden we een passend (online) alternatief aan.
Alle klassikale open inschrijf opleidingen en trainingen van Nevi zijn in elk geval opgeschort tot en met 9 februari 2021. Vanwege de aangescherpte landelijke maatregelen schakelen we over naar online lessen, tenzij de aard van de opleiding of training dit niet toelaat. Hierover ontvang je nadere informatie voor jouw opleiding of training. Zie onze routekaart met coronamaatregelen.
Alle toetslocaties zijn vooralsnog nog open, waardoor je gewoon examen kunt doen. Dit doen we op een veilige manier en binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM. Zodra wij weten wat het verdere beleid wordt van de toetslocaties, sturen wij je informatie toe wat dat betekent voor jouw examen. De online mondelinge examens gaan door. Examenopdrachten kunnen ook gewoon worden ingeleverd.
In afwijking van het examenreglement, kun je, vanwege corona, tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van je digitale examen het examen kosteloos verplaatsen. Voor annulering zijn de reguliere annuleringsvoorwaarden van het examenreglement van toepassing.  
Nevi volgt strikt de maatregelen van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM en stelt die eisen ook aan de locaties. We staan in nauw contact met alle locaties waar fysieke lessen gepland worden. Alle locaties werken op basis van corona-protocollen binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM. Dit betekent dat er een hygiëne beleid is, een maximale groepsgrootte en fysieke opstelling per ruimte om 1,5 meter afstand tussen deelnemers en docenten/trainers te kunnen garanderen en in veel gevallen een mondkapjesplicht. Maar ook dat de entree op een veilige manier ingericht zijn. De verstrekking van lunch en versnaperingen is aangepast aan de geldende richtlijnen. Daarnaast doen we ook een beroep op het naleven van de maatregelen door de docenten, trainers en deelnemers.
Nevi volgt strikt de maatregelen van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM en stelt ook die eisen aan de toetslocaties. We staan in nauw contact met de toetslocaties en maken alleen gebruik van de toetslocaties die hieraan voldoen. Onze externe toezichthouder, Stichting de Examenkamer voert aanvullend hierop audits uit. Door de maatregelen is de keuze aan toetslocaties iets kleiner. De beschikbaarheid is echter verruimd. Waar mogelijk bieden toetslocaties ook toetsplekken gedurende avonduren en weekenden aan. 
Voor deelnemers, die lessen en/of examens niet kunnen of willen bijwonen vanwege het coronavirus, maken we een uitzondering voor de geldigheidsduur van modulecertificaten. Je krijgt dan de mogelijkheid om de geldigheidsduur met 6 maanden te verlengen. Stuur hiervoor je verzoek naar examens@nevi.nl.
 
Bij activiteiten zal Nevi haar docenten, trainers, examinatoren en medewerkers tijdig informeren over hoe zij moeten handelen bij onze activiteiten (opleidingen, trainingen, evenementen, etc.), geheel in lijn met de dan geldende richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio's en het RIVM
Neem in dit geval contact op met je relatiemanager bij Nevi of met ons Klant Contact Center (088- 330 07 00 of info@nevi.nl).

Heb je nog een andere vraag?

Neem gerust contact op met ons Klant contact center, wij helpen je graag verder!

Wanneer je andere vragen hebt, dan willen wij je vragen om contact met ons op te nemen via: 088-330 0700 of info@nevi.nl. We hopen je uiteraard binnenkort te zien bij een Nevi-opleiding, training of evenement!

Nevi volgt de ontwikkelingen en het beleid van de Rijksoverheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM op de voet. De informatie op deze pagina kan daarom wijzigen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig voor de laatste informatie. 

Bij het samenstellen van deze webpagina is de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie op enig moment niet meer juist of onvolledig is. Nevi staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze webpagina aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.