Nevi
0
Nieuws

Beter Aanbesteden trapt af!

Artikel 2 minuten maart 2021

Het vervolgprogramma Beter Aanbesteden wordt momenteel opgestart. Na een fase van kwartier maken wordt nu de programmaorganisatie ingericht en worden de eerste activiteiten voorbereid!

De verbetering van de aanbestedingspraktijk is een continu proces. In 2018 en 2019 kreeg dit proces een impuls door de uitvoering van de Actieagenda Beter Aanbesteden, gericht op de dialoog tussen overheden en ondernemers. Nevi heeft daarbij namens de leden afgelopen jaren hiervoor ook meerdere keren input geleverd. 

Beter aanbesteden met Nevi

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en PIANOo gaan dat initiatief nu samen continueren met het vierjarig vervolgprogramma Beter Aanbesteden (kortweg Beter Aanbesteden of BA). 

De eerste gesprekken over de rol en samenwerking met Nevi hebben inmiddels hierover al plaatsgevonden met afgevaardigden van het Team van Deskundigen Professioneel Opdrachtgeverschap en de Regiegroep Nevi Publiek.

Verbeteren aanbestedingspraktijk

Dit programma richt zich op verbeteringen in de aanbestedingspraktijk door kennis- en informatieoverdracht, op dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers en op het creëren van bewustwording over hoe aanbesteden kan bijdragen aan het ondersteunen van het MKB en aan maatschappelijke doelen. Het vervolgprogramma gaat ondersteuning bieden aan initiatieven uit (vooral) de regio en de uitvoering wordt gecoördineerd door PIANOo. Nevi sluit komende week aan bij de eerste stakeholderbijeenkomst, uiteraard blijven wij jullie van de next steps op de hoogte houden!

TV Special: openbare inkoopinformatie Rijk

Direct na de meivakantie organiseren we een Nevi TV Special over openbare inkoopinformatie van het Rijk. Een panel gaat met elkaar, en met de deelnemers, het gesprek aan over welke informatie openbaar moet zijn en hoe hierover de dialoog van burgers, bedrijven en belangenorganisaties met het Rijk kan worden gevoerd. Save the date: 10 mei van 16.00 tot 18.00 uur.

Inkoop is van maatschappelijke waarde

En de verkiezingen zijn achter de rug. Met winnaars en verliezers, niet altijd even objectief te bepalen. En dan is het nu tijd om te verkennen, te informeren en te formeren. 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden is begin maart de Nevi stem(inkoop) wijs gepubliceerd die is samengesteld door de Regiegroep Nevi Publiek en het Team van Deskundigen Professioneel Opdrachtgeverschap. Conclusie: politiek Den Haag maakt zich niet druk om 70 miljard

Daarom gaan we in de komende periode van verkennen, informeren en formeren de betrokkenen en de partijen hier nog verder op wijzen. Want inkoop is het vak om maatschappelijke waarde mee te bereiken!

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren