Nevi
0
Nieuws

Wat is NEVI?

Nieuws 28 juni 2019

Hoe ondersteunt NEVI de inkoper in de Publieke sector?

Wat is NEVI? Het eenvoudige antwoord, dé vakvereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956. NEVI een vereniging zonder winstoogmerk, met een ideële doelstelling: het inkoopvak naar een hoger niveau  brengen voor het individu, organisaties én de maatschappij.


En hoe ondersteunt NEVI de inkoper? We hebben het op 'n rijtje gezet:


Vereniging 3.0 


De basis van NEVI is het model van een ‘Vereniging 3.0’. Een netwerkorganisatie met een breed palet aan diensten en meerdere businessmodellen, waarbij onze inkomsten direct terug vloeien naar de ondersteuning van de verenigingsdoelstelling: het inkoopvak naar een hoger niveau brengen. We hebben 6 kernactiviteiten. (1) Allereerst ons netwerk: leden en niet-leden vinden elkaar bij NEVI. Met een community van ruim 10.000 inkoopprofessionals hebben we een grote slagkracht. (2) Verder ontwikkelt NEVI tools ter ondersteuning van de inkoopprofessional. (3) En we hebben 10 erkende NEVI-opleidingen met diploma en ruim 55 praktijkgerichte en actuele trainingen, masterclasses en leergangen. (4) Ook bieden we ontwikkelprogramma’s voor inkoopafdelingen en organisaties. Voor een aantal activiteiten betreden we markten. Als we dat doen gedragen we ons volgens de daarvoor geldende normen zoals ook de overheid dat moet doen als zij marktactiviteiten verricht.


NEVI werkt in (5) co-creatie met andere organisaties aan maatschappelijke thema's en programma’s. Hiermee maken we ons zichtbaar, creëren we nieuwe kansen voor de beroepsgroep én dragen we vanuit inkoop actief bij aan een betere wereld. (6) Om ons vak te blijven ontwikkelen investeren we in onderwijs en onderzoek. Daarbij werken we nauw samen met hbo-instellingen en universiteiten, om samen meer impact te kunnen maken.In de loop der tijd heeft NEVI meer dan € 10 miljoen geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs.Onze koers is tot stand gekomen na brede raadpleging van en in co-creatie met onze leden en stakeholders. Meer weten? Bekijk de video: De Koers van NEVI.NEVI Publiek is de netwerkorganisatie van NEVI die zich richt op de (semi-)publieke sector. Ze richt zich op het professionalisering van inkoop in de (semi-)publieke sector. Dat doet ze door inkopers bij elkaar te brengen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Verder behartigt ze de belangen door debat te voeren met politiek en bestuur, en door het adviseren van de Europese commissie


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen