Kennissessies NEVI Publiek

Enkele keren per jaar organiseren we kennissessies in samenwerking met NEVI-leden die werkzaam zijn in de publieke sector. 

Door deel te nemen aan deze gratis sessies maken NEVI-leden uit de publieke sector zichtbaar dat ze hun vak en verdere ontwikkeling serieus nemen en op deze manier bij blijven. Wanneer men minimaal 3 kennissessies heeft bijgewoond, ontvangt men een certificaat. 

De Kennissessies NEVI Publiek worden altijd met toonaangevende partijen uit de publieke sector georganiseerd. In 2018 vinden de sessies plaatst bij De Nederlandsche Bank, de gemeente Rotterdam, UBR/HIS en Pels Rijcken. Bekijk welke sessies er voor dit jaar nog gepland staan en volg NEVI Publiek op Twitter.

Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn was gastheer op 27 november 2018. In een zeer (inter)actieve sessie werd het opstellen van Gunningscriteria behandeld en een kort geding nagespeeld. Lees hier het verslag van de middag.

Donderdagmiddag 20 september was UBR | HIS gastheer voor de 3e Kennissessie waar Leren en implementeren, of eigenlijk Leren en proberen centraal stond. Het verslag van de middag staat online.

Dinsdagmiddag 19 juni waren we te gast bij Gemeente Rotterdam. Op de 40e etage werden we bijgepraat over Circulair Inkopen - er gaat een hele wereld schuil achter beton, grind, cement en stoeptegels! Het verslag van de middag staat online.

Op 8 maart waren we te gast bij De Nederlandsche Bank. Waar de positie en rol van inkoop binnen de organisatie aan de orde kwam. Blijven communiceren bleek de uitdaging. Het verslag van de middag en de lessons learned zijn voor iedereen beschikbaar.