Kennissessies Nevi Publiek

Enkele keren per jaar organiseren we kennissessies in samenwerking met Nevi-leden die werkzaam zijn in de publieke sector. 

Door deel te nemen aan deze gratis sessies maken Nevi-leden uit de publieke sector zichtbaar dat ze hun vak en verdere ontwikkeling serieus nemen en op deze manier bij blijven. Wanneer men minimaal 3 kennissessies heeft bijgewoond, ontvangt men een certificaat. 

De Kennissessies Nevi Publiek worden altijd met toonaangevende partijen uit de publieke sector georganiseerd. In 2018 vinden de sessies plaatst bij De Nederlandsche Bank, de gemeente Rotterdam, UBR/HIS en Pels Rijcken. Bekijk welke sessies er voor dit jaar gepland staan en volg Nevi Publiek op Twitter.

UWV - hoofdkantoor Amsterdam was gastheer voor de Kennissessie op 26 september. Het thema ‘Vertrouwen in vakmanschap’ liep als een rode draad door de middag. Onder meer de inkoop van diensten, middelen en voorzieningen voor UWV’s kerntaken kwamen aan bod, alsmede een grote aanbesteding voor een datacenter. Lees hier het verslag van de middag.

Op 20 juni 2019 was de Gemeente Zoetermeer gastheer voor de Kennissessie waar de relatie tussen Inkoop en de Account aan de orde kwam. Lees hier het verslag van de middag.

De Nationale Politie was op 11 april gastheer voor de eerste Kennissessie van 2019. Innovatie inkopen bleek een onderwerp dat een grote sprong maakt bij de politie. Lees hier het verslag van de middag.

Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn was gastheer op 27 november 2018. In een zeer (inter)actieve sessie werd het opstellen van Gunningscriteria behandeld en een kort geding nagespeeld. Lees hier het verslag van de middag.

Donderdagmiddag 20 september was UBR | HIS gastheer voor de 3e Kennissessie waar Leren en implementeren, of eigenlijk Leren en proberen centraal stond. Het verslag van de middag staat online.

Dinsdagmiddag 19 juni waren we te gast bij Gemeente Rotterdam. Op de 40e etage werden we bijgepraat over Circulair Inkopen - er gaat een hele wereld schuil achter beton, grind, cement en stoeptegels! Het verslag van de middag staat online.

Op 8 maart waren we te gast bij De Nederlandsche Bank. Waar de positie en rol van inkoop binnen de organisatie aan de orde kwam. Blijven communiceren bleek de uitdaging. Het verslag van de middag en de lessons learned zijn voor iedereen beschikbaar.