NEVI Publiek

Inkoop bij de overheid professionaliseren door de kundigheid van inkopers en aanbesteders te vergroten is het doel van NEVI Publiek.

Het doel van NEVI Publiek is het professionaliseren van inkoop bij de overheid. Wij verzorgen diverse activiteiten en producten voor inkopers en aanbesteders in de (semi) publieke sector. NEVI Publiek brengt inkopers en aanbesteders bij elkaar om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Verder behartigen wij de belangen van inkopers in de publieke sector door aandacht voor professioneel en doelmatig inkopen te vragen bij politiek en bestuur.

NEVI Publiek heeft vier speerpunten gekozen:

  • Professioneel inkopen voor de business.
  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
  • Professioneel aanbesteden
  • NEVI Publiek Congres (en events)

Kijk voor meer informatie op Inkopen voor de publieke sector.

Evenementen

Een paar jaar hebben we met veel succes en plezier het NEVI PIANOo Congres georganiseerd. NEVI Publiek wil haar eigen zichtbaarheid vergroten en waarde leveren voor haar leden en heeft daarom besloten een eigen congres te organiseren. Heb je ideeën of vragen, laat het ons weten via publiek@nevi.nl. Daarnaast zijn er jaarlijks 4 actuele kleinschalige NEVI Kennissessies, voor en door leden. 

Bestuur (publiek@nevi.nl)

 

  Richard Lennartz Richard Lennartz, voorzitter 

  Marcel Stuijts Marcel Stuijts

    Jan-Pieter Papenhuijzen  Jan-Pieter Papenhuijzen

  Peter Tanghe Peter Tanghe

Ditmar Waterman

Odile Uijlenbroek Odile Uijlenbroek

  Ton van Geijlswijk Ton van Geijlswijk, programmamanager