Nevi Publiek

De professionalisering van inkoop in de (semi-)publieke sector: dat is waar Nevi Publiek voor staat. Dat doen we met oog voor het belang van het individu, de organisatie én de maatschappij. 

Nevi Publiek brengt inkopers bij elkaar om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Een kwart van de leden van Nevi zijn actief in deze sector maar ook niet-leden vinden elkaar bij Nevi.

Kennissessies

Nevi Publiek organiseert actuele, kleinschalige Kennissessies om leden met elkaar in contact te brengen en organisaties verder te helpen met hun inkoop. Hier vind je de verslagen van de Kennissessie. En heb je ideeën of vragen, laat het ons weten via publiek@nevi.nl. Ook bij de kringbijeenkomsten en de landelijke events van Nevi komt publieke inkoop regelmatig aan bod.

Belangenbehartiging

Het bestuur van Nevi Publiek stelt regelmatig standpunten op rondom actuele thema's, bij voorkeur in samenspraak met haar achterban. Zo behartigt Nevi Publiek de belangen van haar leden en voert het debat met politiek en bestuur, en adviseert Nevi Publiek de Europese commissie. 

Tools voor de publieke sector

Ook ontwikkelt Nevi tools ter ondersteuning van de inkoopprofessional. De recente pilot met het Zakboek Aanbestedingswet is hier een voorbeeld van. En Nevi werkt in co-creatie met andere organisaties aan maatschappelijke thema's en programma’s, zeker rond Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Professioneel opdrachtgeverschap.

Ecosysteem publieke inkoop

Maar we doen het niet allemaal zelf: Nevi Publiek wil vooral het ecosysteem van (semi-)publieke inkoop verstevigen. Zo werken we met veel andere partijen aan een waardige opvolger voor Jan Telgen als de nieuwe hoogleraar Public Procurement. Wat de Nevi-hoogleraren precies doen vind je trouwens hier

Ook interessant

Meer weten over waar Nevi voor staat? Bekijk hier de video De Koers van Nevi

Of kijk hier voor meer informatie over inkopen voor de publieke sector.

Bestuur (bereikbaar via publiek@nevi.nl)

 

    Marcel Stuijts Marcel Stuijts, voorzitter

    Jan-Pieter Papenhuijzen  Jan-Pieter Papenhuijzen

  Peter Tanghe Peter Tanghe

  Ditmar Waterman Ditmar Waterman

Odile Uijlenbroek Odile Uijlenbroek

  Ton van Geijlswijk Hub Keulen

  Ton van Geijlswijk Ton van Geijlswijk, programmamanager