NEVI Publiek

Inkoop bij de overheid professionaliseren door de kundigheid van inkopers en aanbesteders te vergroten is het doel van NEVI Publiek.

NEVI Publiek is de netwerkorganisatie van NEVI die zich richt op de (semi-)publieke sector. Ze richt zich op het professionalisering van inkoop in de (semi-)publieke sector. Dat doet ze door inkopers bij elkaar te brengen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Verder behartigt ze de belangen door debat te voeren met politiek en bestuur, en door het adviseren van de Europese commissie.

Het bestuur van NEVI Publiek stelt regelmatig, al dan niet met haar achterban, standpunten op rondom actuele thema's. 

Kijk voor meer informatie op Inkopen voor de publieke sector.

Evenementen

In vele events van NEVI is aandacht voor inkopen in de publieke sector. Daarnaast zijn er jaarlijks 4 actuele kleinschalige NEVI Kennissessies, voor en door leden. Heb je ideeën of vragen, laat het ons weten via publiek@nevi.nl.

Bestuur (publiek@nevi.nl)

 

  Richard Lennartz Richard Lennartz, voorzitter 

  Marcel Stuijts Marcel Stuijts

    Jan-Pieter Papenhuijzen  Jan-Pieter Papenhuijzen

  Peter Tanghe Peter Tanghe

  Ditmar Waterman Ditmar Waterman

Odile Uijlenbroek Odile Uijlenbroek

  Ton van Geijlswijk Hub Keulen

  Ton van Geijlswijk Ton van Geijlswijk, programmamanager