Maatschappelijke thema's

In de komende periode staan onderstaande maatschappelijke thema's op onze agenda.

Tijdens de heroriëntatie van de beleidsvisie is ook gekeken naar de maatschappelijke rol die NEVI (nog meer) moet gaan invullen. Voor welke issues is een inkooprol weggelegd? En aan welke thema's willen wij actief deelnemen? Veelal in co-creatie met andere organisaties werken wij aan maatschappelijke programma’s en projecten. Hiermee creëren we nieuwe kansen voor de beroepsgroep, dragen we vanuit inkoop actief bij aan een betere wereld en maken we NEVI zichtbaar. Onderstaande hoofdthema's zijn gedefinieerd voor de komende jaren.

De koers van NEVI

1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Alle ontwikkelingen en discussies in de maatschappij waar inkoop een positieve duurzame impact kan hebben. Lees hier onze visie op MVI.

2. Professioneel opdrachtgeverschap

Alle ontwikkelingen en discussies die de professie van inkoop en het vakgebied direct raakt. Lees hier onze visie op Professioneel opdrachtgeverschap.

3. Betaalbare zorg

Alle ontwikkelingen in de maatschappij waar inkoop kan bijdragen cq impact kan hebben op het betaalbaar houden van de Zorg in het algemeen. Lees hier onze visie op Betaalbare zorg.

4. Toekomst inkoop

Alle nieuwe ontwikkelingen en discussies die invloed hebben op de toekomst en de uitoefening van het vak inkoop.

Meer weten of een afspraak maken?

Stuur een e-mail naar info@nevi.nl of bel met het NEVI Klant Contact Center: (088) 33 00 700. 

Of neem direct contact op met: 

  René van den Hoven Karin van IJsselmuide, manager Maatschappelijke programma's: k.vanijsselmuide@nevi.nl