Nevi
0
Nieuws

Afval geeft energie

Nieuws 5 minuten 10 oktober 2019

Brandstof voor een geoliede inkoopmachine

De tijd dat gemeenten en bedrijven hun afval op grote hopen op het land dumpten, ligt al zo’n 30 jaar achter ons. Het hypermoderne afvalverwerkingsbedrijf AVR verbrandt restafval en zet dit om in elektriciteit, stoom, stadswarmte en grondstoffen. Een professioneel inkoopteam zorgt voor de beste oplossing tegen de laagst mogelijke kosten en minimaliseert de risico’s voor AVR.

Frauke Wessel, manager Inkoop & ICT, licht toe hoe AVR na de privatisering in 2006 grote veranderingen doormaakte: “Het bedrijf ontwikkelde zich van een afvalverbrander tot een innovatieve afval-energiecentrale. De focus kwam te liggen op milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De toevoer van huishoudelijk afval gebeurt nu veelal per boot in plaats van vrachtwagens voor minder CO2-emissie. Met de energie die bij de verbranding vrijkomt, verwarmt AVR het water van vele huishoudens in Rotterdam, Arnhem en omgeving. Bij alles wat we doen, kijken we hoe we niets onbenut laten.

Niets onbenut laten / Too good to waste

AVR slaagt erin om uit bodemassen alle metalen en mineralen te halen waarmee afnemers nieuwe producten maken. De locatie Duiven beschikt over een TCI (Thermische Conversie Installatie) voor het verbranden van papierpulp, een afvalstroom uit de papierbranche. Frauke: “Je kunt papier zeven keer recyclen, daarna zijn de vezels te kort. Maar daar begint het voor ons pas. Wij halen energie uit de vezels en daarmee maken we een betonvervanger. Grote gemeenten hebben moeite met het behalen van hun recycledoelstellingen op het gebied van het kunststoffen. Daarom hebben wij nu onze eigen scheidingsinstallatie gebouwd waar de scheiding van plastics, folies en drankenkartons plaatsvindt voor o.a. de gemeenten Rotterdam en Den Haag. En we gaan onze CO2-uitstoot opvangen om af te voeren naar tuinders in de regio die deze CO2 gebruiken voor de groei van hun planten”.

Draagvlak en waarde

Ook de inkoopafdeling heeft een grote professionaliseringsslag gemaakt. Op basis van de bedrijfsdoelstellingen en in afstemming met de interne klant stelt het team de inkoopstrategie op met de daarvan afgeleide jaarplannen. 

Frauke: “We benoemden vier pijlers die goed moeten functioneren om als inkoopafdeling succesvol te zijn. In de eerste plaats ‘Draagvlak’. De organisatie moet ons zien als goede gesprekspartners met verstand van zaken. Ten tweede moeten we ‘Waarde creëren’. We tonen aan hoeveel geld er bespaard is, welke risico’s er zijn vermeden en dat producten op tijd zijn geleverd.” 

Processen en savings

De derde pijler zijn ‘Goede processen’. Het inkoopteam heeft het AVR-inkoopproces en bijbehorende templates tot in detail in kaart gebracht. Ook voor de berekening van de savings is gekozen voor een uniforme, door iedereen gedragen methodiek. Frauke: “Iedere inkoper brengt natuurlijk z’n eigen charme mee. Maar doordat we allemaal op dezelfde manier werken, zijn de processen herkenbaar voor alle interne stakeholders, ongeacht met wie ze binnen ons team zaken doen. We zijn een goed geoliede machine.”

Goede inkopers

De laatste pijler die het inkoopteam benoemt, zijn ‘Goede inkopers’. Alle acht inkoopcollega’s volgden een of meerdere Nevi-opleidingen en het team blijft zich voortdurend doorontwikkelen. Bijvoorbeeld met trainingen in onderhandelingstechnieken, beïnvloeding en storytelling. “Alle pijlers versterken elkaar onderling”, zegt Frauke. “Naast prijs is vooral kwaliteit een belangrijk criterium bij de keuze voor leveranciers. Maandelijks verzamelen we intensief feedback die we bespreken met onze interne en externe stakeholders.”

Het team last ook ruimte in voor teambuilding. “Tijdens onze teambuilding is het motto: ‘s Avonds een vent, ‘s ochtends een vent”, lacht ze. “We drinken ook een biertje, maar in de vroege morgen bespreken wij tijdens een boswandeling onze lessons learned. Zo willen we continu met elkaar verbeteren.

Werkplezier

De producten die AVR inkoopt bij een diversiteit aan binnen- en buitenlandse leveranciers variëren enorm, van groot materieel voor het onderhoud aan installaties tot toiletpapier voor het personeel. “Elke inkoper heeft z’n eigen inkoop-portfolio”, vertelt Arnold Vastenhoud. Voor mij gaat het bijvoorbeeld om materialen t.b.v. onderhoud, interne logistiek en facilitaire zaken, veelal betrekking hebbend op de locatie Duiven. Je zit steeds met andere mensen aan tafel. Dan is het belangrijk dat je kunt schakelen en je aanpast aan ‘de taal’ van de ander.” Frauke: “Op maandag praat je met een shovel-machinist, op dinsdag met een voorman uit de CO2-fabriek, op woensdag met een marketingmanager en op donderdag met hoogopgeleide gespecialiseerde scheikundigen. Wij spreken alle talen.

Trots

Die grote diversiteit benoemt het team ook als reden wat het werken bij AVR zo leuk maakt, evenals de fijne collega’s en het innovatieve karakter. Inkoper Rob de Moor is verantwoordelijk voor de inrichting van een pas opgeleverde state of the art ontvangstruimte. “Hier kunnen we bezoekers en geïnteresseerden goed vertellen en laten zien wat er circulair allemaal mogelijk is.” legt hij trots uit. De tafels, de vloer, de muren, de lampen, alles is gemaakt met gerecyclede materialen.

“We recyclen en verbranden, en zorgen tegelijkertijd voor warmte en energie.” concludeert Arnold. “En dat geeft mij ook weer energie.” 

Impact van inkoop in beeld

In de serie ‘De impact van inkoop in beeld’ vertellen inkoopprofessionals uit het NEVI-netwerk over hun werk en laten zij zien wat professionele inkoop bijdraagt aan organisatiedoelstellingen én aan de maatschappij. 

 

Frauke Wessel, manager Inkoop & ICT, licht toe hoe AVR na de privatisering in 2006 grote veranderingen doormaakte: “Het bedrijf ontwikkelde zich van een afvalverbrander tot een innovatieve afval-energiecentrale. De focus kwam te liggen op milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De toevoer van huishoudelijk afval gebeurt nu veelal per boot in plaats van vrachtwagens voor minder CO2-emissie. Met de energie die bij de verbranding vrijkomt, verwarmt AVR het water van vele huishoudens in Rotterdam, Arnhem en omgeving. Bij alles wat we doen, kijken we hoe we niets onbenut laten.

Niets onbenut laten / Too good to waste

AVR slaagt erin om uit bodemassen alle metalen en mineralen te halen waarmee afnemers nieuwe producten maken. De locatie Duiven beschikt over een TCI (Thermische Conversie Installatie) voor het verbranden van papierpulp, een afvalstroom uit de papierbranche. Frauke: “Je kunt papier zeven keer recyclen, daarna zijn de vezels te kort. Maar daar begint het voor ons pas. Wij halen energie uit de vezels en daarmee maken we een betonvervanger. Grote gemeenten hebben moeite met het behalen van hun recycledoelstellingen op het gebied van het kunststoffen. Daarom hebben wij nu onze eigen scheidingsinstallatie gebouwd waar de scheiding van plastics, folies en drankenkartons plaatsvindt voor o.a. de gemeenten Rotterdam en Den Haag. En we gaan onze CO2-uitstoot opvangen om af te voeren naar tuinders in de regio die deze CO2 gebruiken voor de groei van hun planten”.

Draagvlak en waarde

Ook de inkoopafdeling heeft een grote professionaliseringsslag gemaakt. Op basis van de bedrijfsdoelstellingen en in afstemming met de interne klant stelt het team de inkoopstrategie op met de daarvan afgeleide jaarplannen. 

Frauke: “We benoemden vier pijlers die goed moeten functioneren om als inkoopafdeling succesvol te zijn. In de eerste plaats ‘Draagvlak’. De organisatie moet ons zien als goede gesprekspartners met verstand van zaken. Ten tweede moeten we ‘Waarde creëren’. We tonen aan hoeveel geld er bespaard is, welke risico’s er zijn vermeden en dat producten op tijd zijn geleverd.” 

Processen en savings

De derde pijler zijn ‘Goede processen’. Het inkoopteam heeft het AVR-inkoopproces en bijbehorende templates tot in detail in kaart gebracht. Ook voor de berekening van de savings is gekozen voor een uniforme, door iedereen gedragen methodiek. Frauke: “Iedere inkoper brengt natuurlijk z’n eigen charme mee. Maar doordat we allemaal op dezelfde manier werken, zijn de processen herkenbaar voor alle interne stakeholders, ongeacht met wie ze binnen ons team zaken doen. We zijn een goed geoliede machine.”

Goede inkopers

De laatste pijler die het inkoopteam benoemt, zijn ‘Goede inkopers’. Alle acht inkoopcollega’s volgden een of meerdere Nevi-opleidingen en het team blijft zich voortdurend doorontwikkelen. Bijvoorbeeld met trainingen in onderhandelingstechnieken, beïnvloeding en storytelling. “Alle pijlers versterken elkaar onderling”, zegt Frauke. “Naast prijs is vooral kwaliteit een belangrijk criterium bij de keuze voor leveranciers. Maandelijks verzamelen we intensief feedback die we bespreken met onze interne en externe stakeholders.”

Het team last ook ruimte in voor teambuilding. “Tijdens onze teambuilding is het motto: ‘s Avonds een vent, ‘s ochtends een vent”, lacht ze. “We drinken ook een biertje, maar in de vroege morgen bespreken wij tijdens een boswandeling onze lessons learned. Zo willen we continu met elkaar verbeteren.

Werkplezier

De producten die AVR inkoopt bij een diversiteit aan binnen- en buitenlandse leveranciers variëren enorm, van groot materieel voor het onderhoud aan installaties tot toiletpapier voor het personeel. “Elke inkoper heeft z’n eigen inkoop-portfolio”, vertelt Arnold Vastenhoud. Voor mij gaat het bijvoorbeeld om materialen t.b.v. onderhoud, interne logistiek en facilitaire zaken, veelal betrekking hebbend op de locatie Duiven. Je zit steeds met andere mensen aan tafel. Dan is het belangrijk dat je kunt schakelen en je aanpast aan ‘de taal’ van de ander.” Frauke: “Op maandag praat je met een shovel-machinist, op dinsdag met een voorman uit de CO2-fabriek, op woensdag met een marketingmanager en op donderdag met hoogopgeleide gespecialiseerde scheikundigen. Wij spreken alle talen.

Trots

Die grote diversiteit benoemt het team ook als reden wat het werken bij AVR zo leuk maakt, evenals de fijne collega’s en het innovatieve karakter. Inkoper Rob de Moor is verantwoordelijk voor de inrichting van een pas opgeleverde state of the art ontvangstruimte. “Hier kunnen we bezoekers en geïnteresseerden goed vertellen en laten zien wat er circulair allemaal mogelijk is.” legt hij trots uit. De tafels, de vloer, de muren, de lampen, alles is gemaakt met gerecyclede materialen.

“We recyclen en verbranden, en zorgen tegelijkertijd voor warmte en energie.” concludeert Arnold. “En dat geeft mij ook weer energie.” 

Impact van inkoop in beeld

In de serie ‘De impact van inkoop in beeld’ vertellen inkoopprofessionals uit het NEVI-netwerk over hun werk en laten zij zien wat professionele inkoop bijdraagt aan organisatiedoelstellingen én aan de maatschappij. 

Delen

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen