0
Netwerk en communities

Nevi Publiek

Nevi Publiek staat voor de professionalisering van inkoop in de (semi-)publieke sector. Dit doen we met oog voor het belang van het individu, de organisatie én de maatschappij.

Nevi Publiek brengt inkopers bij elkaar om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook bij de kringbijeenkomsten en de landelijke events van Nevi komt publieke inkoop regelmatig aan bod. Een kwart van de leden van Nevi zijn actief in deze sector maar ook niet-leden vinden elkaar bij Nevi. 


Contact

Heb je ideeën of vragen, laat het ons weten via publiek@nevi.nl.Kennissessies Nevi Publiek

Nevi Publiek organiseert actuele, kleinschalige kennissessies om leden met elkaar in contact te brengen en organisaties verder te helpen met hun inkoop. Bekijk de verslagen van de kennissessies.  


Belangenbehartiging 

Het bestuur van Nevi Publiek stelt regelmatig standpunten op rondom actuele thema's, bij voorkeur in samenspraak met haar achterban. Zo behartigt Nevi Publiek de belangen van haar leden en voert het debat met politiek en bestuur, en adviseert Nevi Publiek de Europese commissie. Lees bijvoorbeeld het nieuwsbericht Professioneel opdrachtgeverschap levert meer op dan besparing alleen


Tools voor de publieke sector 

Nevi ontwikkelt tools die de inkoopprofessional ondersteunen. De recente pilot met het Zakboek Aanbestedingswet is hier een voorbeeld van. En Nevi werkt in co-creatie met andere organisaties aan maatschappelijke thema's en programma’s, zeker rond Maatschappelijk verantwoord inkopen en Professioneel opdrachtgeverschap. 


Ecosysteem publieke inkoop 

Maar we doen het niet allemaal zelf: Nevi Publiek wil vooral het ecosysteem van (semi-)publieke inkoop verstevigen. Zo werken we met veel andere partijen aan een waardige opvolger voor Jan Telgen als de nieuwe hoogleraar Public Procurement. Lees wat de Nevi-hoogleraren precies doen.