Nevi
0
Nieuws

Schakelen naar een hoger niveau van inkoopvolwassenheid

Artikel 2 minuten maart 2018

De afdeling inkoop van de gemeente Oldambt heeft een hoge ambitie voor wat betreft het verder professionaliseren van de inkooporganisatie.

De afgelopen jaren is al behoorlijk geïnvesteerd in het professionaliseren van de inkoopfunctie. Het inkoopteam laat haar toegevoegde waarde goed zien. Dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen: inkoop Oldambt heeft een groot draagvlak bij het management en de medewerkers. Inkoop Oldambt bevindt zich stevig in de fase van gecoördineerde inkoop. Maar we zijn er nog niet. We zijn goed uit de interne inkooprevolutie gekomen en we kunnen nadenken over een verdere evolutie van inkoop binnen de gemeente. Onze ambitie is om verder te professionaliseren naar een hoger volwassenheidsniveau. 

Om te kunnen bepalen wat er nu precies wordt verstaan onder de verschillende niveaus van inkoopvolwassenheid, hebben wij de Nevi ‘zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel’ uitgevoerd en hebben 2 stagiaires van de Hanzehogeschool uitgebreid onderzoek gedaan naar de diverse volwassenheidsmodellen en hebben zij meerdere gemeenten bezocht en gebruikt als benchmark. Om niet de diverse volwassenheidsmodellen als heilig te verklaren, maar om duidelijk te krijgen welke concrete realistische activiteiten de inkooporganisatie moet uitvoeren om een hogere mate van volwassenheid te behalen, is de hulp van Nevi gevraagd. Onder de bezielende leiding van trainer John Weinstock is een training/workshop inkoopprofessionalisering gegeven aan het inkoopteam. 


Doel van de training was om de juiste focus en aanpak voor de verdere professionalisering van de inkooporganisatie in kaart te brengen. Qua aanpak is heel concreet gekeken naar de strategische organisatiedoelen, welke bijdrage inkoop hieraan kan leveren en welke, misschien wel andere rol, inkoop hierin moet aannemen. Ook is gekeken naar de kritische succesfactoren die hierbij horen. Verder hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de verschillen en kenmerken van de sectoren binnen de organisatie en hoe inkoop hierop het beste kan inspelen. Speciale focus werd gericht op het Sociaal Domein. 


We zijn tot de conclusie gekomen dat we het aanbesteden an sich goed beheersen en dat de focus eigenlijk meer moet komen te liggen op o.a. het verder ontwikkelen van contract- en leveranciersmanagement en categoriemanagement. Uiteindelijk hebben wij gezamenlijk speerpunten benoemd die uitgewerkt gaan worden in een lange termijn actieplan. 


We hebben de training van John Weinstock als zeer inspirerend ervaren. De training was zeer interactief met een juiste vertaling naar de dagelijkse inkooppraktijk binnen onze gemeente. We hebben nu allen de juiste focus en weten wat we nu juist wel en juist niet meer moeten doen. Hiermee hebben we waardevolle antwoorden gekregen op de vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Kunnen we dingen beter doen? En, welke dingen kunnen we beter laten doen? 


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen