Nevi
0
Nieuws

De maatschappelijke kracht van inkoop

Artikel 2 minuten november 2017

Meer dan 73 miljard euro per jaar. Zoveel inkoopkracht wordt jaarlijks aanbesteed door de overheid en dit bedrag stijgt jaarlijks.

Hiermee hebben overheden en semioverheden een krachtig instrument in handen voor verduurzaming, social return, innovatie, versterking van het lokale MKB en het creëren van budgettaire ruimte. Dat is kortom, de maatschappelijke kracht van inkoop. 

Als de overheid iets inkoopt, moeten markt en inkopende partij elkaar zien te vinden. Dat gaat goed als voor iedereen duidelijk is wat er precies nodig is en wat de onderscheidende factoren zijn. Ook moeten de betrokken inkopers hun vak verstaan én moet de markt meedenken in oplossingen. De dynamiek van beleidsdoelstellingen (social return, duurzaamheid, innovatie, MKB-vriendelijkheid) en nieuwe wetgeving (wmo, decentralisatie zorgtaken) zorgen voor extra uitdagingen. 

Sociaal domein 

Het aanpassingsvermogen van gemeenten is afgelopen jaren stevig op de proef gesteld. Na een (te) korte voorbereidingsperiode moest in hoog tempo omgeschakeld worden om invulling te geven aan de nieuwe zorgtaken. Deze decentralisatie heeft grote gevolgen voor de burger en wordt breed uitgemeten in allerlei media. 

Professioneel opdrachtgeverschap

Een goede vertaling van de strategische doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat is lastig maar noodzakelijk om te zorgen dat het gemeentelijk zorgaanbod toekomstbestendig is. Dit vraagt om een professionele opdrachtgever die met interne en externe stakeholders op zoek gaat naar de beste oplossing voor het zorgvraagstuk. En daar komt professionele inkoop bij kijken! 

In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeenten contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd om grip te krijgen op deze contracten en de maatschappelijke kracht van inkoop volledig te benutten. 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen