Nevi
0
Nieuws

Een dringend op te vullen vacature

Artikel 2 minuten oktober 2020

Wie googelt op ´opvolger aanjager beter aanbesteden´ zal eerst een lange rij berichten vinden die allemaal dateren uit… 2018 en 2019. Want daarna werd het stil, heel stil. Blog van Alfred de Weert.

Wie googelt op ´opvolger aanjager beter aanbesteden´ zal eerst een lange rij berichten vinden die allemaal dateren uit… 2018 en 2019. Want daarna werd het stil, heel stil. Wim Nieland had het er al over in zijn column in deze serie terugblikken op het verschijnen van het boek `Contract boven Contract´. Waar is de Aanjager Beter Aanbesteden gebleven, net nu je hem harder nodig hebt dan ooit? En ik wil die vraag herhalen, nog dringender en luider.

Dat aanbesteden in de komende jaren een nieuwe fase ingaat, staat buiten kijf. En dat er iemand moet zijn die dat aanbesteden op een juiste koers houdt, dat is ook evident. Want er zijn beren op de weg… 

Wim benoemde het ook al: budget wordt een schaarser goed, dus Prijs zal belangrijker worden. Niet direct, in het volle gezicht van de wereld en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, maar met beter verborgen trucjes. Denk aan verlaagde plafondbedragen, overdreven veel punten voor interviews of aan Gunnen op Waarde-methodieken die (te) weinig punten toekennen aan de kwaliteitsvragen. 

Een tweede ‘beer’ is de volharding in het denken dat er slechts twee partijen zijn in het aanbestedingsproces die beter hun best moeten doen: de aanbestedende dienst en de inschrijver. Dat is een grove miskenning van het feit dat een behoorlijk groot deel van de tenders opgesteld en begeleid wordt door intermediairs c.q. inkoopbureaus. Daar zitten gelukkig veel goede begeleiders tussen, maar ook een te groot aantal mindere goden. Er is nu al veel frustratie in de markt over de dalende kwaliteit van bestekken, ook op het gebied van begeleide aanbestedingen. Een Aanjager Beter Aanbesteden zou de intermediairs kunnen aanmoedigen om hun kwaliteit en toegevoegde waarde te bewaken, bijvoorbeeld met een keurmerk. 

Een derde beer tenslotte is het schromelijk gebrek aan kennis van en aandacht voor aanbesteden in politiek Den Haag. Van een overheid die voor tientallen miljarden per jaar inkoopt en die schromelijk in geldnood zit (en dat wordt alleen maar erger) mag je verwachten dat ze haar inkoop en alle afspraken en instituties daaromheen goed op orde wil hebben?! Maar het onderwerp ‘Aanbesteden’ wordt in Kamerfracties als een volle, dampende luier doorgegeven aan het jongste fractielid. Kennis over het onderwerp is, op een enkeling na, ver te zoeken in de blauwe stoeltjes. En als de politieke aandacht er niet is, zal ook het ministerie van EZK weinig aandrang voelen tot wezenlijke verbeterstappen. Wat filosoferen over het Grossmann-arrest, een praatclub oprichten over rechtsbescherming, een beetje Tenderned pesten… Dat is het wel zo’n beetje. 

We vragen niet om een spierbundel in een glimmend blauw pak met een bloedrode cape, of om een vliegende vrouw met laserogen. Gewoon iemand met verstand van aanbesteden, communicatieve vaardigheden, een aardig netwerk en wat passie in de donder zou al goed zijn. Zo iemand moet er toch wel rondlopen, ergens…? De functienaam laat zich raden, met de wijze waarop het vuur van dit project in de voorbije periode is gedoofd. Gevraagd: Aanmaakblokje Beter Aanbesteden.

Alfred de Weert
Kenniskring Aanbestedingen

PS Het hoofdstuk De stem van de professionals die iedere dag met die wet- en regelgeving moeten werken, aan de inschrijverszijde, wordt te weinig gehoord vind je hier

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren