Nevi
0
Nieuws

Wetsvoorstel Aanbestedingswet voor betere rechtspositie ondernemers

Nieuws 4 minuten 19 februari 2021

Om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden aan te vullen en te verbeteren, heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat diverse maatregelen aangekondigd.

De staatssecretaris wil onder andere de wet én de Gids Proportionaliteit aanpassen om te strenge rechtsverwerkingsclausules tegen te gaan. Een denkrichting voor de wet en concrete voorstellen voor de Gids heeft zij op 12 februari in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Met betrekking tot de Gids Proportionaliteit stelt zij een aantal aanpassingen voor, waarbij zij deels de adviezen van de Adviescommissie Gids Proportionaliteit overneemt. Daarnaast is de secretaris voornemens om op termijn de Aanbestedingswet aan te gaan passen. Zo stelt de staatssecretaris voor dat elke aanbestedende organisatie een eigen klachtenloket moet inrichten. Dit loket is nu nog niet verplicht. Is de ondernemer niet tevreden met de klachtafhandeling? Dan kan er nog steeds een klacht ingediend worden bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Indienen van een ontvankelijke klacht bij de CvAE heeft een automatisch opschortende werking van 14 dagen.  Het advies van de CvAE blijft niet bindend. Als de CVAE na veertien dagen nog geen advies heeft uitgebracht, mag de aanbestedende dienst verder met de procedure. Dit heeft uiteraard grote consequenties voor de capaciteit die beschikbaar dient te zijn bij die CvAE.

Opschorten standstill-termijn

De staatssecretaris is verder voornemens om na het indienen van een klacht de standstill-termijn van 20 dagen met een nader te bepalen termijn op te schorten. Deze opschorting is alleen mogelijk als ondernemers niet direct een kort geding starten, maar eerst een klacht indienen bij het klachtenloket van de aanbestedende organisatie.
 
Tot slot is de staatssecretaris voornemens om bij grove schendingen van de regels van de Aanbestedingswet de mogelijkheden van vernietiging van een reeds gesloten overeenkomst te verruimen.
 
Een doorlooptijd voor de realisatie van deze aanpassingen van de Aanbestedingswet 2012 wordt niet genoemd; doorgaans is dit een redelijk lang en tijdrovend proces. Evenmin geeft de staatssecretaris aan hoe bij de aanpassing van de wet het proportionaliteitsbeginsel wordt geborgd. Mogelijk dat de aanpassing van de wet dus ook weer zal leiden tot een aanpassing van de Gids Proportionaliteit.  

Meer informatie over de plannen van de (demissionair) staatssecretaris?

Delen

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen