Nevi
0

Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door overheidsorganisaties of aanbestedende diensten in Nederland.

Volg een opleiding of training Aanbestedingswet

Leer alles over de Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 regelt alles over aanbestedingen, zowel onder als boven de Europese drempelbedragen. De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese richtlijnen naar Nederlands recht met een aantal toevoegingen, met name voor opdrachten onder de drempel, het samenvoegen van opdrachten en proportionaliteit. 

Wat is er in 2016 veranderd aan de Aanbestedingswet 2012? 

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. Deze Aanbestedingswet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Voorheen waren dit de aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. 

Wijzigingen aanbestedingswet in 2017: elektronisch aanbesteden 

Sinds 1 juli 2017 gebeurt aanbesteden in Nederland volledig elektronisch. Overheden publiceren Nederlandse aanbestedingen op TenderNed, een online marktplein. Komt een aanbesteding boven de drempelwaarde uit? Dan komt deze ook op Tenders Electronic Daily (TED) te staan. 

Wijzigingen aanbestedingswet in 2018: verandert er iets? 

In 2016 is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan zorgaanbieders uit voorgaande jaren gewend zijn.  

Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van individuele productie uit het verleden. De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft de consequenties voor de inkoop 2018 in kaart gebracht en de voorgenomen wijzigingen met het veld in een marktconsultatie besproken. 

Bekijk de voorlopige planning voor de aanbestedingsprocedure 2018 op forensischezorg.nl. 

Meer weten over de Aanbestedingswet? 

Neem dan eens een kijkje in het Kennislab. Je vindt hier allerlei whitepapers, artikelen, onderzoeken, praktische tools, checklists en stappenplannen waarmee je direct aan de slag kunt. Wellicht vind je één van deze artikelen interessant:  

Verder vind je op:  

  • Overheid.nl de volledige inhoud van de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit 
  • Rijksoverheid.nl meer informatie over de Aanbestedingsregels en het digitaal aanbesteden van overheidsopdrachten


Lees meer Lees minder

Aanbestingswet

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren