Nevi
0
Nieuws

Betaaltermijn grootbedrijf aan mkb naar 30 dagen

Nieuws 2 minuten 22 maart 2021

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort naar 30 dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid.

Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wetgeving draagt volgens EZK bij aan het dempen van een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb als op tijd betalen de norm wordt.

 

Later betalen door coronacrisis

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, geven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald. Ook blijkt dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval. Uit cijfers van begin vorig jaar blijkt dat 11% (50.000 bedrijven) van de mkb-ondernemers een langere betaaltermijn heeft geaccepteerd, dan waar zij zich prettig bij voelden.

Financieringstekort van 55 miljard

Een tekort aan werkkapitaal is een van de grootste aanleidingen voor financieringsbehoefte in het mkb. Dit tekort is goed voor 21% van de financieringsbehoefte, zo blijkt uit de ‘Financieringsmonitor 2019’ van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Daarbij behoort een financieringsaanvraag voor werkkapitaal ook nog eens tot de minst kansrijke aanvragen. De CBS-cijfers tonen aan dat een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb, kan worden gedempt door hen op tijd te betalen.

Onafhankelijk toezicht?

Afgelopen januari opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan het mkb. De ACM verzamelt meldingen over grootbedrijven die de wettelijke dan wel afgesproken betaaltermijn overschrijden. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of aanvullend op de wetswijziging tot wijziging van de maximaal toegestane betaaltermijn, onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld.
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen