Nevi
0
Nieuws

Zorgkantoren opgeroepen om meer de regie in de regio te pakken

Nieuws 2 minuten 21 december 2020

De NZa verwacht van de zorgkantoren een regisseursrol bij de ontwikkeling van de zorg in hun regio. Zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) nu goed uit, maar er is in de toekomst meer nodig. Zo is er een toenemende druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat zorgkantoren hierin meer regie nemen, samenwerken met andere organisaties en de ontwikkelingen verder stimuleren, zo meldt de organisatie. 

De regie nemen betekent dat zij dit moeten doen over verschillende wetten heen en in nauw overleg met andere spelers in de zorg. De invloed van zorgkantoren kent grenzen en die moeten zij nadrukkelijk aangeven. En ze moeten aangeven waar ondersteuning van andere partijen (overheid, gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en toezichthouders) noodzakelijk is om knelpunten op te lossen.

In gesprek blijven over rolvervulling

Door financiële middelen nog beter in te zetten waar ze het meeste opleveren én deze te gebruiken om goede ontwikkeling te faciliteren en stimuleren, verwacht de NZa de noodzakelijke verbeteringen in de regio en bij zorgaanbieders. Het is belangrijk om over de rolvervulling door zorgkantoren in gesprek te blijven. De NZa merkt daarbij op dat het verwacht dat de zorgkantoren hierin wel hun verantwoordelijkheid in het stelsel pakken.

Tijdig passende zorg

Zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat mensen met een Wlz-indicatie op tijd passende zorg kunnen krijgen als ze dit nodig hebben, met daarbij aandacht voor hun welzijn. Hiervoor is het nodig dat zij voldoende goede en passende zorg inkopen en zorgen voor een divers zorgaanbod. Zij moeten cliënten bovendien voorzien van goede informatie en hen waar nodig ondersteunen en bemiddelen naar passende zorg.
Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen