Nevi
0
Nieuws

Nevi's gedragscode leidend in Europa

Nieuws 07 oktober 2019

De International Federation of Procurement and Supply Management (IFPSM) ondersteunt Nevi code.

Elke organisatie bevordert “wenselijk gedrag” van haar medewerkers en vaak wordt daarbij een “code of conduct” als hulpmiddel gebruikt. De werking van een code wordt vaak ondersteund met opleidingen, een simulatiespel, een jaarlijks af te leggen examen en/of een register waarin ondertekenaars van de code zichtbaar worden gemaakt. De inzet van deze verschillende hulpmiddelen is mede afhankelijk van de mate waarin de code een “dwingende karakter” heeft voor de ondertekenaars. Denk bijvoorbeeld aan de code banken (met het officieel afleggen van een eed of belofte) en de code voor ambtenaren.


Nevi Gedragscode


Nevi kent al vele jaren een eigen code, de Nevi Gedragscode. Deze code heeft geen wettelijke basis en leden worden ook niet verplicht om deze code te ondertekenen. Daarmee is de code van Nevi vooral een instrument om het gedrag van inkopers in positieve zin te beïnvloeden. Onlangs is de Nevi Gedragscode overgenomen door IFPSM, de Internationale Federatie voor Procurement and Supply Management. Ook hier is benadrukt dat collega-verenigingen van Nevi in het buitenland de code kunnen gebruiken, maar het is vooralsnog geen verplichting.


Meer dan alleen inkoop


De Nevi code, en daarmee de code van IFPSM, wordt sinds enige tijd gebruikt in gesprekken met de Europese commissie, als het gaat om de verdere professionalisering van het inkoopvak. Voorlopig ligt hierbij nog een accent op “public procurement”.  Zoals gezegd: de code is slechts een hulpmiddel, maar het kan enorm bijdragen aan bewustwording en daarmee aan de verdere groei van ons vakgebied. Juist het in gespek gaan met collega's levert vaak verrassende, nieuwe inzichten op.Lees verder over de Nevi Gedragscode of kijk in Nevi Kennislab voor interessante artikelen


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen