NEVI Gedragscode

NEVI vindt het van zeer groot belang dat inkoopprofessionals ethisch handelen.

Daarom is een NEVI Gedragscode (publicatie) / Engelse editie ontwikkeld die inkopers handreikingen biedt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces. Ethisch handelen is niet af te dwingen met regels, maar zal aan de hand van het specifieke geval bezien dienen te worden. NEVI gaat er vanuit dat haar leden de code onderschrijven en naleven.

In het kort komt het erop neer dat de inkoopprofessional integer is, altijd probeert om ethisch juist te handelen en ervoor open staat om te leren. Hij neemt de geldende wetten en regels in acht, respecteert eerlijke concurrentie, behandelt zakelijke partners rechtvaardig en scheidt zakelijke en persoonlijke belangen. Hij beschermt handels- en bedrijfsgeheimen en is zich bewust van zijn positie bij het gebruik van social media.

De Gedragscode richt zich niet alleen op de inkoopprofessional. De inkoopfunctie maakt onderdeel uit van het maatschappelijk handelen van de organisatie. De Gedragscode moet dus binnen de eigen organisatie worden besproken, maar ook met de leverancier. Idealiter wordt de Gedragscode opgenomen in de maatschappelijke code die het bedrijf of organisatie als geheel hanteert.