Nevi
0
Nieuws

Leidraad Contractmanagement voor Woningcorporaties

Nieuws 25 februari 2019

Verschillende woningcorporaties, Aedes en NEVI hebben samen de Leidraad Contractmanagement opgesteld.

Verschillende woningcorporaties, Aedes en NEVI hebben samen de Leidraad Contractmanagement opgesteld.  De leidraad heeft een praktische insteek en leidt de gebruiker op een heldere manier door de wereld van contractmanagement. Het document helpt als basis bij het opstellen van contractbeleid, -beheer en -processen. Naast de actuele basiskennis over overeenkomsten en contractmanagement, bevat het ook stappenplannen, praktijkvoorbeelden, best practices en tips. 


Documenten en tools


Ook is de informatie te gebruiken om bestaand beleid te toetsen. Op vele plaatsen in de tekst wordt verwezen naar documenten die openbaar beschikbaar zijn via de websites van Aedes en NEVI. Door Trevian zijn vele documenten en tools beschikbaar gesteld om het strategische, tactische en contractmanagementproces te ondersteunen. Deze zijn exclusief beschikbaar voor leden van Aedes in de community Inkoopsamenwerking


Praktische kennisbijeenkomsten over contractmanagement


Aedes organiseert samen met de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) een tweetal praktische kennisbijeenkomsten over contractmanagement. Deze kennisbijeenkomsten geven instrumenten om contractmanagement in de corporatie te professionaliseren.


Inkopen voor woningcorporaties


Wil je meer weten over hoe je als corporatie een eigentijdse opdrachtgever kan blijven en kosten kan besparen? NEVI ontwikkelde samen met Aedes Goed opdrachtgeverschap voor woningcorporaties.


Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren