Nevi
0
Nieuws

Universiteiten hebben Maatschappelijk Verantwoord Inkopen centraal staan

Nieuws 19 juni 2018

Het UPI-MVI groeimodel dat ze enkele jaren geleden ontwikkelde maakt MVI inzichtelijk, meetbaar en bespreekbaar.

"Sinds een jaar of drie gebruikt een tiental Nederlandse universiteiten die samenwerken in het Universitair Platform Inkoop (UPI), het UPI-MVI-groeimodel. Dit model heeft er voor gezorgd dat MVI in de aanbestedingsprojectgroepen beter bespreekbaar en meetbaar is en heeft geresulteerd in beter MVI. Het model is weliswaar specifiek voor universiteiten ontwikkeld, maar kan voor andere sectoren naar believen aangepast worden,” dat zegt Leo van der Heijden, senior inkoper bij Wageningen University & Research.


UPI-MVI Groeimodel


Het UPI-MVI-groeimodel is een methode om de inspanningen rond Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te meten voor alle Europese en Nationale aanbestedingen alsmede de Meervoudig Onderhandse procedures die zijn verricht door en/of onder verantwoordelijkheid van de inkoopafdelingen. Het doel van het gebruik hiervan is inkoopafdelingen te stimuleren deze inspanningen te vergroten en dit ook zichtbaar en transparant te maken voor hun omgeving. Het model is een manier om zichtbaar aan te sluiten bij het gekozen ambitieniveau van de organisatie.Zelfcertificering


“Ik heb met veel belangstelling de NEN-NEVI-training ISO 20400 gevolgd. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen heeft hoge prioriteit bij Wageningen University & Research (WUR) en daarom was het logisch dat ik de training ging volgen. Het bevestigde dat we al behoorlijk goed op weg zijn, maar gaf tegelijkertijd input voor een aantal verbeterslagen. De week daarna ben ik meteen aan de slag gegaan met de NEN-NEVI webtool voor zelfcertificering ISO 20400. Het is mijn hoop dat meer Nederlandse universiteiten deze richtlijn gaan omarmen", aldus Van der Heijden.


Begin 2015 is door UPI via VSNU (Vereniging van Universiteiten) aan alle deelnemende universiteiten gevraagd wat hun ambitieniveau is op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit kon inactief, reactief, actief en proactief zijn. De meeste universiteiten kozen voor actief/proactief. Mede hierdoor, maar ook door de behoefte van de inkoopafdelingen om meer ambitie rond Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) te ontplooien is het UPI-MVI-groeimodel ontwikkeld. 

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen