0
Deal!

'De tijd van praten is voorbij'

Deal! juli 2017 Aanbesteden Kostenmanagement Maatschappelijk verantwoord inkopen Supply chain management

De nieuwe internationale richtlijnvoor maatschappelijk verantwoordinkopen is meer dan alleen eeninkooprichtlijn. Organisatieskunnen hun duurzaamheidsbijdrageaantonen, maar ook draagvlakcreëren voor hun keuzes. “ISO20400 is daarmee ook eenorganisatierichtlijn”, aldus Karinvan IJsselmuide, voorzitter van deNederlandse NEN-normcommissie.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren