Nevi
0
Begrippen

Escalatieladder van Glasl

Begrippen

Model dat de mate van escalatie van een conflict weergeeft in drie hoofdfasen: 1 - Men is zich bewust van spanningen bij het oplossen van problemen. Zolang men blijft proberen met de tegenpartij tot een oplossing te komen, wordt de drempel naar de volgende escalatiefase niet overschreden (win-win).

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren