Nevi
0
Begrippen

Directe kosten

Begrippen

Kosten kunnen worden onderverdeeld in direct en indirect. Bij directe kosten is er een direct verband aan te geven met het product of de dienst. Deze directe kosten zijn nagenoeg exact vast te stellen en onmiddellijk toe te rekenen aan het product of dienst waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Zie ook indirecte kosten.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder oriënteren