Integer handelen

Inkoopprofessionals horen integer te handelen. Daarom ontwikkelde Nevi een Gedragscode die handreikingen biedt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces.

Nevi Gedragscode

Ethisch handelen is niet af te dwingen met regels maar is afhankelijk van de specifieke context. De Nevi Gedragscode biedt handreikingen bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces. Nevi gaat er vanuit dat haar members de code onderschrijven en naleven.

Kernwaarden gedragscode

Aan de code liggen vier kernwaarden ten grondslag:

  1. Zakelijk fatsoen
  2. Deskundigheid en objectiviteit
  3. Vrije mededinging
  4. Duurzaamheid

Waar het om gaat is dat een inkoopprofessional eerlijk, integer en betrouwbaar is, handelt in overeenstemming met vaktechnische standaarden en beslissingen neemt op basis van feiten in plaats van eigenbelang. Betrokkenen in het inkoopproces verdienen gelijke kansen en het is zaak een gezonde balans te vinden tussen winstgevendheid, mens en milieu. De Nevi Gedragscode is een resultante van de vier kernwaarden en bestaat uit de kernthema’s:

  1. Wet- en regelgeving
  2. Persoonlijke belangen
  3. Gedrag naar concurrenten
  4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Integer handelen

In het kort komt het erop neer dat de inkoopprofessional integer is, altijd probeert om ethisch juist te handelen en ervoor open staat om te leren en te reflecteren. Hij neemt de geldende wetten en regels in acht, respecteert eerlijke concurrentie, behandelt zakelijke partners rechtvaardig en scheidt zakelijke en persoonlijke belangen. Hij beschermt handels- en bedrijfsgeheimen en is zich bewust van zijn positie bij het gebruik van social media. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor milieu en samenleving.

Maatschappelijke code

De Gedragscode richt zich niet alleen op de inkoopprofessional. De inkoopfunctie maakt onderdeel uit van het maatschappelijk handelen van de organisatie. De Gedragscode moet dus binnen de eigen organisatie worden besproken, maar ook met de leverancier. Idealiter wordt de Gedragscode opgenomen in de maatschappelijke code die het bedrijf of organisatie als geheel hanteert.

Aan de slag met ethische dilemma’s?

Wil je met jouw organisatie op een open en interactieve manier aan de slag met integriteit? Wij helpen je door het herkennen en bespreekbaar maken van ethische dilemma's. Neem contact op met een van onze kennismanagers voor een incompany training

Heb je geen oplossing voor een dilemma?

Ook is het mogelijk om een dilemma waar jouw organisatie geen oplossing voor heeft voor te leggen aan de commissie ethiek van Nevi. Vraag meer informatie over de commissie via info@nevi.nl.

Meer weten over integer handelen?

Neem contact met ons op: info@nevi.nl.

Trainingen

Strategisch Onderhandelen en Dealmaking

Vanuit een systemische visie neem je de regie over je onderhandelingen.

Vragen of studieadvies?

Bel (088) 33 00 700 tussen 8.00 en 17.30 uur of mail ons.

Liever persoonlijk opleidingsadvies? Stuur een e-mail voor een afspraak bij ons op kantoor.

Wij helpen je graag!