Wanprestatie – tekortschieten

Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet, of niet op tijd, of niet behoorlijk. Er is pas sprake van niet- nakoming als de prestatie opeisbaar is en de debiteur niet heeft gepresteerd.

Download de pdf

Maak een gratis NEVI Basic account aan, log in en download de PDF met meer informatie.

Wanprestatie of overmacht?

Om te beoordelen of niet, te laat of ondeugdelijk is gepresteerd, moet de inhoud van de verbintenis nauwkeurig zijn vastgesteld. Afhankelijk van de oorzaak wordt geconcludeerd of het om een wanprestatie gaat of dat er sprake is van overmacht. Deze begrippen sluiten naadloos op elkaar aan: het is óf wanprestatie óf overmacht. In het eerste geval is de niet-nakoming toe te rekenen aan de schuldenaar. In het tweede geval niet. In deze pdf gaat het over het eerste geval: de tekortkoming is toe te rekenen aan de schuldenaar.

Wat is wanprestatie?

Heel simpel gezegd: er is sprake van wanprestatie in alle gevallen waarin geen geldig beroep op overmacht kan worden gedaan. Toerekenbaar tekortschieten of wanprestatie wil zeggen dat de prestatie achterblijft bij de overeengekomen verbintenis. Eenvoudiger gezegd: er wordt niet, niet tijdig of niet behoorlijk gepresteerd. De verbintenis moet bovendien in principe opeisbaar zijn. Dit houdt in dat de schuldenaar al tot presteren verplicht is.

Verzuim van de debiteur

Voor verzuim van de debiteur zijn twee dingen vereist:

  1. De prestatie is opeisbaar
  2. De debiteur is in gebreke gesteld

In de pdf lees je alles over ingebrekestelling, aansprakelijkheidsstelling, verzuim van rechtswege en claims bij wanprestatie.

Meer weten over wanprestatie?

Dit kennisdocument bevindt zich in het NEVI Kennislab. NEVI Members loggen in om de pdf te downloaden. Nog geen NEVI account? Maak een NEVI account aan.

NEVI Kennislab bevat meer dan 500 documenten, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, NEVI Talks en ruim 100 inkooptools. NEVI Professional Members krijgen onbeperkt toegang tot NEVI Kennislab, NEVI Basic Members kunnen 5 artikelen bekijken.

Log in en download de pdf!

Hét startpunt voor inkoopprofessionals

De vereniging voor inkoopprofessionals sinds 1956.
NEVI is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management. Met 8 erkende opleidingen met NEVI diploma en meer dan 70 kortdurende praktijkgerichte trainingen verspreid door heel Nederland.