Nevi
0
Inkoopkennis

Wanprestatie - tekortschieten

Artikel 4 minuten maart 2017

Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet, of niet op tijd, of niet behoorlijk.

Wanprestatie of overmacht?

Om te beoordelen of niet, te laat of ondeugdelijk is gepresteerd, moet de inhoud van de verbintenis nauwkeurig zijn vastgesteld. Afhankelijk van de oorzaak wordt geconcludeerd of het om een wanprestatie gaat of dat er sprake is van overmacht. Deze begrippen sluiten naadloos op elkaar aan: het is óf wanprestatie óf overmacht. In het eerste geval is de niet-nakoming toe te rekenen aan de schuldenaar. In het tweede geval niet. In deze pdf gaat het over het eerste geval: de tekortkoming is toe te rekenen aan de schuldenaar.

Wat is wanprestatie?

Heel simpel gezegd: er is sprake van wanprestatie in alle gevallen waarin geen geldig beroep op overmacht kan worden gedaan. Toerekenbaar tekortschieten of wanprestatie wil zeggen dat de prestatie achterblijft bij de overeengekomen verbintenis. Eenvoudiger gezegd: er wordt niet, niet tijdig of niet behoorlijk gepresteerd. De verbintenis moet bovendien in principe opeisbaar zijn. Dit houdt in dat de schuldenaar al tot presteren verplicht is.

Verzuim van de debiteur

Voor verzuim van de debiteur zijn twee dingen vereist:

  1. De prestatie is opeisbaar
  2. De debiteur is in gebreke gesteld

Maak een gratis Nevi account aan, log in en download de pdf met meer informatie. In de pdf lees je alles over ingebrekestelling, aansprakelijkheidsstelling, verzuim van rechtswege en claims bij wanprestatie.Meer weten over wanprestatie?

Dit kennisdocument bevindt zich in het Nevi Kennislab. Nevi Members hebben onbeperkt toegang en loggen in om de pdf te downloaden. Met een Nevi account kun je 5 artikelen bekijken. Nog geen Nevi account? Maak een Nevi account aan.

Nevi Kennislab bevat meer dan 500 documenten, 2.000 begrippen, 500 Deal! artikelen, 50 wetenschappelijke onderzoeken, Nevi Talks en ruim 100 inkooptools.

Het product is toegevoegd
Naar je productoverzicht Verder winkelen